Voorschoten – De twee Voorschotenaren die in 2011 verantwoordelijk waren voor de flitspaalbom, hebben vandaag hun straf te horen gekregen. Jörn V. werd veroordeeld tot 45 maanden en Erik O kreeg 36 maanden te horen.

In 2011 plaatste zij  een vuurwerkbom aan een flitspaal op de Voorschoterweg. Bij het onschadelijk maken van het explosief ging deze af en raakte er drie  mensen gewond. Twee leden van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een rechercheur liepen oogletsel en gehoorschade op. Ook raakte één van de EOD-ers zijn hand en een deel van zijn onderarm kwijt.  De bom ging af met een kracht gelijk aan zes handgranaten.

De straffen vallen flink hoger uit dan de eerste uitspraak, toen kregen werden beiden nog veroordeeld tot 2,5 cel.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN