De gemeenteraad neemt het plan van het gemeentebestuur over om zwembad Het Wedde nog minimaal 5 jaar open te houden. Hierna wordt bekeken of het nog steeds financieel haalbaar is om het zwembad tenminste open te houden tot 2031. Dit werd duidelijk tijdens de gemeentevergadering van donderdag 11 julli 2019. 

Uit het onderzoek van bureau Keizer en Visser naar het zwembad instelde, is 975.000 euro gevonden. Dit geld van de gemeente Voorschoten stond als op de rekening van Sportfondsen.

Dit geld wordt gebruikt om het zwembad open te houden. De gemeente betaald vervolgens de komende vijf  jaarlijks 85.000 euro aan het zwembad.