Op zaterdag 20 april 2019 (paaszaterdag) ging de gymnastiekvereniging Avanti naar de landgoederen in Wassenaar om daar paaseieren te zoeken. Om 13.30 uur werd er bij de Oude Adegeesterlaanzaal gestart met zo’n 50 kinderen en hun ouders.

De tocht was ongeveer 15 km lang. We fietsen langs het tennispark via het station naar de Horstlaan. Daarna onder de tunnel door naar Wassenaar. Bij de aankomst in Wassenaar stonden er twee paashazen ons op te wachten en heette iedereen van harte welkom. De paashazen legde uit wat de bedoeling was zodat de eerste ronde zoek ronde kon beginnen. Ieder kind mocht er van alles een meenemen en de rest laten liggen. Zelfs konden de kinderen een verrassing ei zoeken. Bij inwisselen van dit verrassing ei stond een cadeautje. Dit verrassing ei was erg moeilijk te vinden. Maar lang zoeken had iedereen ook die gevonden. De paashaas riep iedereen bijeen zodat er een tweede ronde gestart kon worden. Het bos werd flink omgewoeld zodat er geen ei bleef  liggen. Daarna werd het weer tijd om de fietsen op te zoeken zodat de thuisreis kon beginnen naar het clubhuis. Bij het clubhuis stonden de paashazen de kinderen al weer op te wachten. Hier werd het verrassing ei ingewisseld, limonade gedronken en een snoepje gegeten en het paasfeest was ten einde.

Avanti kan terug kijken naar een warme, gezellige en geslaagd evenement.

Gymnastiekvereniging Avanti bedankt de vele vrijwilligers en de begeleiders onderweg die deze tocht veilig mogelijk maakte.

Het volgende evenement van de gymnastiekvereniging Avanti is Avanti Got Talen. Dit evenement zal plaats vinden in de gymzaal de Voorsprong op zaterdag 25 mei 2019 om 18.30  uur. Toegang gratis. De laatste twee evenementen van Avanti zijn op zaterdagavond 6 juli de Turndemonstratie. Deze demonstratie vindt plaats in de Voorsprong aan de Oude Adegeesterlaan 3. Toegang gratis en als laatste de Jazz demonstratie op  zondag 7 juli deze worden gehouden in de vijf Meihal in Leiden.

Wilt u meer informatie over de vereniging komt u gerust eens langs de gymzaal aan de Oude Adegeesterlaan. De leiding die daar aanwezig is kunt u er meer over vertellen.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.