Twee zaterdagen achterelkaar zijn we op pad geweest met onze turnsters, 6 april deden we mee met de districswedstrijden in Den Haag. We zaten in twee banen, Nomey Guit aan de ene kant en Jonna van Riel, Ellemijn van den Beld, Nikki van Dam  en Sterre Lindhout in de andere baan. Omdat we met veel deelneemsters waren moesten we ook voor verzorging voor de juryleden, twee jurymeisjes en een klokmeisje zorgen.

Met een hele club vertrokken we dus richting Den Haag. Het was een vlotte wedstrijd, er waren bij de eerste toestellen wel wat zenuwen maar dit ging gelukkig vrij snel over. Het was voor alle dames de eerste echte wedstrijd buiten onze eigen vereniging, toch wel heel anders dan “thuis” in de eigen zaal. De dames hebben zich prima staande weten te houden en mogen tevreden tergkijken op deze wedstrijden.

13 april waren Sarah den Outer en Silke Hoexum de laatsten van dit seizoen. Ook zij zaten aan het einde van de middag. De wedstrijd begon voor de dames op brug, een toestel dat ze goed ligt en dit was duidelijk te zien. Er werd bijna foutloos geturnd het was een goede start van de wedstrijd. Daarna werd het lastiger met balk, geen favoriet van de dames. De ronde werd afgesloten met vloer en sprong, welke beide prima zijn verlopen. Ook deze dames kunnen tevreden zijn over wat ze hebben laten zien. We willen iedereen bedanken, de deelnemers, de ondersteuning en onze jury!