Je zult maar tennisster zijn bij TV Forescate en daar een leuk balletje slaan. Begonnen als 5-jarig meisje met balvaardigheid bij de allerjongsten kinderen. Dan is het opeens een paar jaar later. Je ziet
om je heen bij TV Forescate de voormalig Nederlands kampioenen Lodewijk en Bastiaan Weststrate en andere selectie jeugdtennissers, die als districts kampioenen en landelijk goed meekomen.

En dan worden in heel Nederland de District Jeugd Kampioenschappen (DJK) gehouden. Daar legde Lisanne Bunnig (10) de basis voor een ticket naar de landelijke DJK. In mei won ze namelijk al de titel DJK Leiden in de categorie groen 9-10 jaar. Eigenlijk niet verrassend… Tennisvereniging Forescate beschikt over een sterke trainingsgroep meisjes categorie t/m 12 jaar. Deze meisjes maken gebruik van een uitgebreid tennis trainingsprogramma in grotere en kleinere groepen bij Marcel Kokshoorn in combinatie met fysieke en ook mentale training. Het programma heeft de afgelopen periode al vele bij de (aller)beste spelers van Nederland gebracht.
 
Het weekend 8 en 9 september vond het landelijke DJK Nederland plaats op het mooie Amstelpark in Amsterdam. Dit toernooi, waar de kampioenen van alle districten aan deel mochten nemen, startte
zaterdag. Het was prachtig weer met mooie tenniswedstrijden van hoog niveau. De top van Nederland in alle categorieën was aanwezig.
 
Iedere wedstrijd werd begeleid door een bondsgedelegeerde, die vooraf toste en duidelijk spelregels doornam met de kinderen. Lisanne, als 2e geplaatst,  speelde in haar categorie groen drie wedstrijden, waarin ze flink aan de bak moest. Deze leeftijdscategorie speelt op een hele tennisbaan met een groen-gele tennisbal, die zwaarder is dan een ‘gewone’ gele tennisbal. Hierdoor ontstaan
sneller rally’s, waardoor kinderen veel eerder tot het ‘echte tennissen’ overgaan als ze jong zijn dan wanneer ze met een gele bal zouden spelen.  
 
In de halve finale wist Lisanne na een set achter de wedstrijd te kantelen en naar zich toe te trekken. Een heel knappe prestatie! In de finale mocht Lisanne laten zien wat ze waard was. In een knappe 2 setter won ze van de als eerste geplaatste Tesse Antonis, uit het district Noord Holland Noord.

Ons bereik = Uw bereik! Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN