De VKK is erin geslaagd een opvolger voor voorzitter Mieneke de Beus te vinden. Josée Nan, afkomstig uit de kring van liefhebbers van beeldende kunst, meldde dat zij bereid was secretaris van de VKK te worden, waardoor secretaris Bert Westra kon doorschuiven naar de voorzittersstoel. Op zondag 6 juni bevestigde de algemene vergadering bij acclamatie beide benoemingen. Vijf weken eerder, op zondag 2 mei, waren de kunstenaars Ella van Elck en Ben Jansen tot het bestuur toegetreden, dat nu weer compleet is. De VKK staat de komende tijd voor grote uitdagingen. Nog altijd dreigt een gedwongen vertrek van de expositiezolders in het Ambachts- en Baljuwhuis. De gemeente heeft gesommeerd de zolders voor 1 september te verlaten. Enkele potentiële kopers hebben echter gemeld graag met de VKK door te gaan om daarmee te voldoen aan de clausule, waaronder het Ambachtshuis in 1912 aan de gemeente is geschonken.

De onzekerheid over de beschikbaarheid van de ruimte heeft er toe geleid dat de VKK vooralsnog geen nieuwe exposities plant, terwijl de behoefte aan het bezoeken van tentoonstellingen nu de coronabeperkingen lijken af te lopen, groter dan ooit is. Ondertussen blijft de VKK naarstig naar alternatieve locaties zoeken. Mocht u goede suggesties hebben, aarzel dan niet contact met het bestuur op te nemen.

De onzekerheid over de expositiemogelijkheden in Voorschoten heeft jammer genoeg ook invloed op de aantrekkingskracht van de VKK voor nieuwe leden. Om de kunst van de VKK-leden toch te kunnen presenteren heeft de uitbater van Floris V ingestemd met het tentoonstellen van enkele kunstwerken achter de ramen van zijn restaurant. De etalagewisseling vindt eens per maand plaats, zodat u daar regelmatig iets nieuws kunt zien.
 
Back To Top