Op zondag 27 september 2020, om 19.30 uur zal het boek  Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten.  De geschiedenis van de kerk, toren, kerkhof, orgel, pastorie en schoolhuis worden gepresenteerd in de Dorpskerk, kerkplein 2.

Geïnteresseerde Voorschotenaren en belangstellende zijn van harte welkom.  Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal stoelen in deze Covid-19 tijd. Dat kan via het aanmeldformulier op de website: www.dorpskerkvoorschoten.nl De presentatie is ook te volgen via dorpskerkvoorschoten.nl/vieringen/  of via de kerkomroep.

Over het Boek: Voor het eerst verschijnen met deze publicatie twaalf verhalen over de geschiedenis van de Dorpskerk en de bijbehorende gebouwen. Ongeveer in de elfde eeuw is op het hoger gelegen deel van Voorschoten de eerste kerk gesticht, gewijd aan Sint-Laurentius. Waarschijnlijk was deze kerk van hout. De opvolger was van tufsteen en die daarna van baksteen. De ambachtsheren, die de rechtsmacht bezaten, worden gezien als de stichters van de kerk. Hun invloed en stoffelijke en financiële steun hielden de kerk negen eeuwen lang in stand. Vanwege de uitgestrektheid van de parochie bediende men zich ook nog van drie buitenkapellen: aan de Hofweg, in Wilsveen en in Veur. Het beleg van Leiden berokkende kerk, toren en pastorie veel schade. Slechts gedeeltelijke herbouw volgde. In 1868 maakte de acht eeuwen oude kerk plaats voor een nieuw gebouw in neogotische stijl.                                                                                                                                                                                           

In 1960, 2000 en 2020 werd de kerk inwendig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de ambachtsheer en particulieren bezorgden de kerk bijzondere glas-in-loodramen. Dit jaar is het door Jacobus Zeemans voor deze kerk gebouwde orgel precies 300 jaar oud. De veertiende-eeuwse toren liep in 1702 grote schade op door brand. Bij een grondige renovatie in 1957 werd de toren nog verhoogd. In de Tweede Wereldoorlog werd de grote luidklok uit 1704 afgevoerd voor de oorlogsindustrie.

Burgerij, bedrijfsleven en gemeente bezorgden de toren in 1965 een carillon. Eeuwenlang is in en om de Dorpskerk begraven. Het prachtig bijgehouden kerkhof was tot 1963 Voorschotens algemene begraafplaats. Al voor de Reformatie beschikte de Dorpskerk van Voorschoten over een pastorie. De kerk was zelfs tot 1877 eigenaar van de Dorpsschool.

Over de auteurs:  Wim van den Eijkel is oud-docent geschiedenis en beheerder huisarchief Duivenvoorde, en houdt zich bezig met de geschiedenis van Voorschoten. Piet van der Plas is geïnteresseerd in de middeleeuwse geschiedenis van Rijnland. Jan H.M. Sloof is als gepensioneerde archiefmedewerker actief met het schrijven over Voorschoten. Karel A. de Vries is al vele jaren ouderling en kerkvoogd/kerkrentmeester en daardoor geïnteresseerd  en betrokken bij de Dorpskerk. Henk J. Walvaart oud-directeur basisschool Gevers Deynoot , was 53 jaar cantor-organist.

Duizend jaar Dorpskerk Voorschoten – de geschiedenis van de kerk, toren, kerkhof, orgel, pastorie en schoolhuis. Auteurs: Wim v.d. Eijkel, Piet. v.d. Plas, Jan H.M. Sloof, Karel A. de Vries, Henk J. Walvaart. Uitgave Ginkgo, Leiden                                      224 pagina’s. rijk geïllustreerd en gebonden in hardcover ISBN 978-90-71256-85-1 Verkoopprijs € 19,95

Mocht u hier redactionele aandacht aan willen besteden, dan ik u op verzoek, behalve een recensie-exemplaar, ook afbeeldingen in hogere resolutie sturen. De auteurs zijn beschikbaar voor een interview, ook op locatie.

 
Back To Top