1967 Was een rampjaar voor velen in Voorschoten. De Internationale Kunststoffen Industrie aan de Roukooplaan brandde af, het meisjesinternaat aan de Leidseweg stond in brand, Allemansgeest werd getroffen, tweemaal brand op de Moeder Godskerk en nog meer branden vonden toen plaats.

Wilt u hier meer over weten en over andere historische brandweerzaken, kom dan op zaterdag 25 juli a.s. naar het brandweermuseum. Wij zijn dan i.vm. de schoolvakantie EXTRA open van 10.00 tot 12.30 uur. 

Wij zijn Coronaproof en hebben gezorgd voor een goede routing en voorzorgsmaatregelen.

 
Back To Top