Op 12 april jl. was het precies 60 jaar geleden dat de toenmalige bewoonster van , Ludolphine Henriëtte barones Schimmelpenninck van der Oye (1891-1965), ‘haar’ kasteel met inventaris, park en landgoederen in een stichting onderbracht. Ter gelegenheid hiervan is Duivenvoorde in vogelvlucht uitgebracht.

 Het ontstaan van Stichting Duivenvoorde
Sinds de vroege twintigste eeuw woonde de freule op het kasteel, samen met haar eveneens ongehuwde broer W.A.A.J. Schimmelpenninck van der Oye (1889-1957). Beiden koesterden een enorme liefde voor de collectie die hun voorouders gedurende acht eeuwen hadden opgebouwd. Toch leek deze erfenis in de jaren vijftig in gevaar te komen. Er was veel achterstallig onderhoud aan het kasteel en het wegwerken daarvan was een financiële last die zij niet alleen konden dragen.
Na het plotselinge overlijden van haar broer in 1957 moest de freule een oplossing vinden voor het voortbestaan van Duivenvoorde. Naar het voorbeeld van de buitenplaats Twickel droeg zij het kasteel, het landgoed en de familiecollectie op 12 april 1960 over aan de Stichting Duivenvoorde en werd zij de allereerste voorzitter van het bestuur. Het was een moedig besluit waarmee zij de weg vrijmaakte voor het voortbestaan van Duivenvoorde.  

Jubileumuitgave Duivenvoorde in vogelvlucht
Zo toegewijd als de freule was aan het beheer en behoud van het familiebezit, zo vindt ook vandaag de dag – zestig jaar later – de Stichting het behoud van de kennis over Duivenvoorde en de verdieping hiervan van het grootste belang. Speciaal voor dit bijzondere jubileum werd opnieuw in de archieven gedoken en een nieuwe publieksgids samengesteld: Duivenvoorde in vogelvlucht.
De gids is rijk geïllustreerd met nooit eerder getoonde foto’s, afbeeldingen van de collectie en verborgen verhalen over de vroegere bewoners en hun familieleden. 120 pagina’s boordevol geschiedenis van landgoed, kasteel en collectie. Ga mee op een wandeling door de historische vertrekken, vergaap u aan de rijke geschiedenis van het landgoed en ontdek de schatten uit de familiecollectie.
Duivenvoorde in Vogelvlucht is online te bestellen via www.kasteelduivenvoorde.nl

Vrienden  van Duivenvoorde
Als Vriend van Duivenvoorde steunt u het voortbestaan van kasteel en landgoed. De Vrienden dragen bij aan restauraties en parkherstel. Ook worden de gelden ingezet voor nieuwe bijzondere projecten. U wordt van harte uitgenodigd Vriend te worden. U krijgt hier veel voor terug. Het is nu dan wel stil op Duivenvoorde maar zo snel als mogelijk zult u op het kasteel worden ontvangen om een warme vriendschapsband op te bouwen. Als u zich via de website meldt als Vriend dan krijgt u Duivenvoorde in vogelvlucht cadeau: www.kasteelduivenvoorde.nl

Bezoek aan het kasteel op dit moment niet mogelijk
Vele bijzondere adellijke bewoners lieten een opmerkelijk verhaal achter en waren gepassioneerde verzamelaars. Een tentoonstelling over deze privéverzamelingen stond gepland voor dit voorjaar, maar moet helaas worden verschoven naar 2021. Wanneer en op welke wijze het museumseizoen van 2020 alsnog van start zal gaan is op dit moment nog niet duidelijk. De programmering voor de rest van dit jaar wordt te gelegener tijd bekend gemaakt.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW