Voor de tweede maal, in het ruim 40 jarig bestaan van de klaverjasclub van Muziekvereniging Laurentius, werd op zondag 8 september 2019 gestreden om het kampioenschap klaverjassen tijdens de Open Kampioenschappen Klaverjassen 2019.

Het deelnemersveld bestond uit ruim 52 klaverjassers die in een gemoedelijke sfeer streden om de punten. Na 5 ronden werd de balans opgemaakt en werd met het hoge aantal van 8.757 punten de heer Ron Helder kampioen. Op de tweede en derde plaats eindigde achtereenvolgens de heer Edgar van der Krogt en Sien de Ruiter met respectievelijk 8.504 en 8.354 punten. Het was een ontspannen middag waarvan alle deelnemers met volle teugen hebben genoten.

De klaverjasclub van Muziekvereniging Laurentius is een gemoedelijke club waar op ontspannen wijze wordt gekaart. U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om op woensdagavond ook een kaartje te komen leggen. We starten om 20:00 uur, (zaal open om 19.30 uur) in het verenigingsgebouw De Speeldoos, Antonie van Leeuwenhoekkade 37 te Voorschoten (naast de IJsbaan). Inlichtingen: Bart van der Ploeg, 06-16462972

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Coronavirus en Voorschoten

Volg de laatste ontwikkelingen in Voorschoten via
www.voorschotenonline.nu/coronavirus