Hoewel Museum Voorschoten over het algemeen historisch getinte tentoonstellingen heeft vinden wij ook dat de hedendaagse kunst belangrijk genoeg is om daar aandacht aan te schenken. We beperken ons daarbij tot de locale kunstverenigingen. Dit jaar viert Kunstgenootschap Vlietstreek het 10-jarig bestaan en stelde een fraaie expositie samen.De expositie is te zien van 31 augustus tot en met 29 september..

In 2009 besloten enkele kunstenaars uit Voorschoten en omgeving een vereniging op te richten. Zij hadden behoefte aan onderling contact, inspiratie en meer  expositiemogelijkheden. Bij de oprichting stond voorop dat alle beeldend kunstenaars welkom zijn, dus geen ballotage. Een ander uitgangspunt was dat alle vormen van beeldende kunst onderdak zouden kunnen vinden in de vereniging.  Het KGV werd gevestigd in Voorschoten en stond open voor kunstenaars uit de hele Vlietstreek.

Tien jaar later blijkt deze formule goed te werken! Het KGV is gegroeid tot een gezelschap van + 65 leden met allemaal hun eigen netwerk in de kunstwereld, terwijl zij hun mede-leden daarvan volop laten meeprofiteren. De website van de vereniging (www.kgvlietstreek.nl) biedt de leden een mooi platform voor het tonen van hun werk.  
De vereniging organiseert ieder jaar één of meer groepstentoonstellingen, excursies en borrels en is te vinden bij Voorschotense evenementen als het Weekend van Voorschoten en de Week van de Kunst. Nieuw is het begeleiden van mensen die in de Odense Huiskamer creatief bezig willen zijn.

Met de tentoonstelling “50 tinten rood” viert het Kunstgenootschap Vlietstreek zijn 10-jarig bestaan. Om meer eenheid te creëren in de verscheidenheid aan kunstuitingen is ervoor gekozen om de tint ROOD in alle objecten te gebruiken. Tevens staat de kleur rood voor’ energie’ en daar ontbreekt het niet aan bij het Kunstgenootschap Vlietstreek. In deze expositie kunt u schilderijen,foto’s, glasobjecten, sieraden, keramiek en beelden vinden.  

Het museum is open op woensdag, zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur. De toegangsprijs is € 4,00. Voor Vrienden van het museum is de toegang gratis. Meer informatie is te vinden op de website van het museum: www.museumvoorschoten.nl

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN