Cultuur

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Wie de afgelopen dagen door het dorp heeft gewandeld kan het niet ontgaan zijn. Rondom de Dorpskerk zijn hekken geplaatst waarmee gestart is met de verbouwing van de Dorpskerk.
Het huidige gebouw De Hoeksteen zal worden afgebroken. Het gebouw dat dateert uit 1963 zal geheel worden afgebroken. Hiervoor in de plaats komt een geheel nieuw gebouw.

De nieuwbouw komt los van en haaks op de kerk te staan, krijgt twee bouwlagen en wordt met een glazen pui met vier toegangs-deuren vanaf het plein met de oostelijke zijdeur van de Dorpskerk verbonden. Het kerkhof naast de kerk wordt iets vergroot door de omheining te laten aansluiten op de nieuwbouw.

De glazen pui van de nieuwbouw, uitgevoerd in dik veiligheidsglas, verwelkomt a.h.w. de gebruikers van het gebouw en sluit mooi aan op het iets ruimer wordende plein naast de kerk aan de Voorstraat. Bovendien heeft men op het plein vanaf twee plaatsen door het gebouw heen zicht op de begraafplaats. Het gebouw wordt energieneutraal gemaakt door op het dak geïntegreerde zonnecellen in dakpanstructuur te plaatsen. Tevens komt er op het platte dak sedum dat voor isolatie zorgt en CO2 uit de lucht haalt. De nieuwe plaatsing los van en haaks op de kerk zorgt ervoor dat de fraaie kerkramen aan de zuidzijde van buiten goed zichtbaar blijven. Met de aanmerkelijke vergroting van het nuttige vloeroppervlak en de vergaderzalen op de eerste verdieping wordt een toekomstbestendig gebouw tot stand gebracht dat voorziet in de ruimtebehoefte van de kerkelijke gemeente. Daarnaast zijn de nieuwe ruimtes in beperkte mate voor de verhuur aan plaatselijke organisaties beschikbaar. Het nieuwe multifunctionele vergadercentrum zal daardoor een duidelijke functie t.b.v. de gehele Voorschotense gemeenschap vervullen.

Ook de Dorpskerk zelf zal een aantal veranderingen ondergaan om het gebouw beter multifunctioneel te maken. Rekening moest worden gehouden met de ingewikkelde eigendomsverhoudingen en de monumentenstatus van de kerk. De kerktoren, die zo kenmerkend is voor het silhouet van Voorschoten, is eigendom van de gemeente Voorschoten (op beslissing van Lodewijk Napoleon) en aangewezen als Rijksmonument. De kerk en het kerkhof zijn eigendom van de PGV en een gemeentelijk monument. Een terugkerend probleem is de windhinder bij de hoofdingang van de kerk vanwege de overheersende westenwind. Bij sterke westenwind dringt deze door tot in de kerkruimte zelf en maakt de verwarming van de ruimte deels ongedaan. Dit probleem wil men ondervangen door in de beide zijmuren van de toren een doorgang te maken naar de ruimtes daarnaast, foyers waar nieuwe toiletten en garderobes zijn voorzien. Van daaruit gaat men dan vervolgens de kerk binnen. In de kerk worden twee eerder weggebroken balkons (aan weerszijden van het fraaie orgel uit 1720) teruggebracht.

De vloer wordt uitgevlakt. Bij kerkdiensten zal een stoelopstelling in twee rijen met het gezicht naar elkaar, gescheiden door een vrij brede tussenruimte, worden gehanteerd (zoals bijv. bij Westminster Abbey) om de betrokkenheid op elkaar te vergroten (260-300 plaatsen). Bij gebruik van de kerk voor concerten kan de klassieke opstelling van rijen stoelen, gericht op het podium, worden gehanteerd (max. 400 plaatsen). In de toren worden op de eerste verdieping twee ruimtes aangepast, waarvan o.m. de wat oudere jeugd gebruik kan maken. De verwarmings-installatie moet worden verplaatst naar het zogeheten baarhuisje naast de kerk op de begraafplaats. De Dorpskerk verkeert thans in goede staat. In de periode 1997-2001 hebben eerst buiten, daarna binnen restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden. In 2008 zijn nieuwe leien op het dak geplaatst. Na de voorgenomen nieuwbouw en verbouwing kan de PGV weer tientallen jaren vooruit.

Bron en meer informatie : www.oglv.nl