De komende maanden organiseert kasteel Duivenvoorde te Voorschoten een bijzondere lezingenreeks. Verschillende experts vertellen vanuit hun vakgebied verdiepende verhalen over de collectie en de tuinen van Duivenvoorde. Zij geven u ieder op hun eigen manier een kijkje achter de schermen van dit bijzondere kasteel. De reeks bestaat uit vijf lezingen in de Marotzaal op de donderdagmorgen en kunnen als serie of los worden gereserveerd.

De data en onderwerpen van deze lezingen
Donderdag 16 mei - Lezing door Simone Nieuwenbroek, kunsthistoricus en samensteller van de tentoonstelling 'Macht en Onmacht. Verborgen verhalen op Duivenvoorde'. Simone zal enkele achtergronden en bijzondere verhalen van deze tentoonstelling met u delen.
Donderdag 20 juni - Lezing door Alexander Schimmelpenninck van der Oye; een bijzonder verhaal over de geschiedenis en aanleg van de verschillende tuinen van Duivenvoorde.
Donderdag 18 juli - Lezing door Irene Storm van Leeuwen, bibliothecaris van Duivenvoorde; een unieke inkijk in de bijzondere bibliotheekcollectie van Duivenvoorde.
Donderdag 19 september - Lezing door schilderijenrestaurator Pauline Marchand; zij vertelt over haar werk als schilderijenrestaurator en de bijzonderheden van de collectie van Duivenvoorde.
Donderdag 17 oktober - Lezing over de bijzondere glas- en keramiekcollectie van Duivenvoorde.

Tickets
De lezingen duren van 10:30 uur tot 12:15 uur. De ticketprijs van €15,- is inclusief koffie/thee en een kijk in de collectie. Deelname aan de hele reeks van vijf lezingen is € 60,-.
De tickets koopt u vooraf in de webshop op www.kasteelduivenvoorde.nl

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Coronavirus en Voorschoten

Volg de laatste ontwikkelingen in Voorschoten via
www.voorschotenonline.nu/coronavirus