Na een fikse regenbui, werd het om 13.55 droog en liepen de “kades” van het Burgemeester Berkhoutpark helemaal vol. Precies om twee uur gaf onze eigen burgemeester een kijkje in de keuken van de jurering van de ViD’s. Dit jaar heeft Sup Moves de prijs voor de knapste gewonnen. Daarna werden de ruim 2.250 eendjes ter water gelaten. Onder toeziend oog van vele eendjeskopers en belangstellenden joegen de waterscouts van Leif Erikson met hulp van de brandweer en Sup Moves de eendjes over het water.

Zwembad het Wedde had voor een zwemlijn gezorgd, zodat de eendjes niet konden verdwalen in de grote vijver van het park. Onder de kleine eendjes ook grote eenden, de zogenaamde Very Important Ducks, die moedig streden om de eretitels “rapste” of “knapste” VID.

Dankzij individuele ondernemers in Voorschoten die prachtige prijzen sponsorden, konden 17 gelukkigen naar huis met nieuwe aanwinsten onder de arm. Helaas waren er maar 3 prijswinnaars aanwezig. En de 83 ijsjes kunnen bij Moments opgehaald worden. Belangrijker nog: omdat de prijzen worden geschonken, kan zo goed als de gehele opbrengst van de eendjesverkoop naar Leif Erikson. De waterscouts willen hun energieverbruik verduurzamen door zonnepanelen op het clubgebouw te plaatsen. Een dubbele verdienste want met het plaatsen wordt op lange termijn een mooie besparing op energiekosten gerealiseerd.

Kon je er zelf niet bij zijn of ben je benieuwd of je een ijsje gewonnen hebt of gewoon nieuwsgierig naar een foto impressie? Kijk dan snel op www.lionsvoorschoten.org .

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN