Voorschoten - De gemeente Voorschoten wacht het onderzoek dat de FIOD instelt naar onregelmatigheden bij een aantal bouwprojecten van de Stichting Panta Rhei, even af. In Voorschoten is het nieuwe pand van basisschool De Regenboog door de stichting gebouwd en heeft de verbouwing van De Emmaus basisschool geregeld. Dat meldt het Voorschotense college in een brief aan de raad.

Hangende het onderzoek heeft de voorzitter van de Stichting zijn functie tijdelijk neergelegd en de stichting heeft zelf een onafhankelijk onderzoek door externe deskundigen aangekondigd.

De FIOD is overigens nog niet bij de gemeente langs geweest voor informatie en ook is er bij de twee scholen geen inval geweest. Desgevraagd zal de gemeente overigens wel alle medewerking verlenen.

 
Back To Top