Leiden –  De Lammebrug wordt in de nieuwe plannen voor de RijnlandRoute 70 centimeter verhoogd. Daardoor hoeft de brug minder vaak open. Het is maar een van de wijzigingen die in het nieuwe inpassingsplan Rijnlandroute zijn opgenomen. In december neemt Provinciale Staten een besluit.

Ruim 300 zienswijzen zijn er op het ontwerp inpassingsplan RijnlandRoute gekomen. 238 reactie kwamen er op het ontwerp inpassingsplan en 87 zienswijzen op het ontwerp provinciaal inpassingsplan. De Provincie heeft er naar gekeken en overgenomen wat mogelijk was.
Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is het ontwerp inpassingsplan verder uitgewerkt tot provinciaal inpassingsplan.
 
Enkele in het oog springende wijzigingen zijn:
•    Een aparte fietsbrug bij de Torenvlietbrug is niet nodig. Twee rijstroken (in plaats van drie) op de brug zorgen voor voldoende doorstroming van alle modaliteiten. Daarmee is er ruimte ontstaan voor fietsverkeer op de brug.
•    In de Knoop Leiden West is het aantal rijstroken op de Plesmanlaan teruggebracht tot vier.
•    In de aansluiting Ommedijk is een faunapassage gepland in combinatie met een fietsverbinding. De faunapassage is een wens vanuit de omgeving en de gemeente Wassenaar. Ook de fietsverbinding komt tegemoet aan wensen van bewoners.
•    De toeritten naar de verlengde boortunnel onder Voorschoten zijn verder gedetailleerd
•    Langs de Hofvlietweg is een vrijliggend fietspad ingepland. Dit komt tegemoet aan een aantal zienswijzen.
•    De Lammebrug is verhoogd met 70 centimeter en iets verschoven. Hiermee komt de doorvaarthoogte op 5,50 meter en zal het aantal brugopeningen per etmaal omlaag gaan wat een positief effect heeft op de doorstroming van verkeer over de weg én over het water.
 
Op 5 november is een hoorzitting over het inpassingsplan. Vervolgens vergadert de provinciale statencommissie Verkeer en Milieu op 19 november over het plan. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 10 december een besluit.
 

 
Back To Top