Het college van Voorschoten verwacht tussen juli en september een voorstel te kunnen doen voor verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Dit laat het college weten in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Daarmee volgt het college het advies van een expertteam dat voor de verkoop is ingeschakeld. De verlenging geeft alle geïnteresseerde partijen gelijke kans om aan de procedure deel te nemen en een goed onderbouwd plan in te dienen. Oorspronkelijk was dit voorstel voor 1 maart 2021 gepland.

Het expertteam begeleidt de openbare verkoopprocedure. Dit team bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen op juridisch, economisch en cultuurhistorisch gebied en een makelaar met expertise in erfgoed. Medio februari start de verkoop met publicatie van een biedboek. Daarin staan alle randvoorwaarden waaraan een plan van een potentiële partij moet voldoen. Deze randvoorwaarden worden opgenomen om het rijksmonumentale karakter en de publieke functie van het Ambachts- en Baljuwhuis te beschermen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken.

Twee fasen
De verkoopprocedure is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase kunnen partijen zich inschrijven met een plan met op hoofdlijnen. In dit plan moet goed onderbouwd worden hoe de aspirant-koper omgaat met alle randvoorwaarden uit het biedboek. Na deze fase wordt een eerste selectie gemaakt. De meer kansrijke biedingen worden in de tweede fase uitgenodigd hun plan verder uit te werken. Deze fase wordt tussen juli en september afgerond, afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de plannen.

Bestuurlijke besluitprocedure
Op basis van het advies van het expertteam, legt het college een voorstel aan de gemeenteraad voor. De raad spreekt vervolgens zijn eventuele wensen of bedenkingen uit over het plan. Het college besluit daarna al dan niet tot verkoop over te gaan. Tijdens de verkoopfase vervangt wethouder Spil wethouder Cramwinckel, die nu verantwoordelijk is voor dit dossier. Het college wil hiermee, op voorstel van wethouder Cramwinckel, bij voorbaat elke schijn van belangenvermenging uitsluiten, aangezien wethouder Cramwinckel lid is van een organisatie die eerder heeft laten weten interesse te hebben in het pand.

 
Back To Top