Stockfoto

De gemeente Voorschoten kreeg van de basisscholen het signaal dat er tijdens de tweede coronagolf veel meer ouders gebruik maken van de noodopvang. De combinatie tussen het digitaal lesgeven en het opvangen van de kinderen op school, is voor sommige scholen bijna niet meer te vol te houden. De gemeente, de basisscholen, kinderopvangorganisaties, de GGD en Voorschoten Voor Elkaar hebben een online gesprek gevoerd om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen.

Ook in andere gemeenten knelt het op de scholen en bij ouders, de landelijke media staan er vol mee. Het combineren van thuisonderwijs en thuiswerken is voor veel ouders zwaar. Kwetsbare kinderen of kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang. Maar het liefst alleen op de dagen dat ouders het echt niet op een andere manier kunnen oplossen.

Hulp van kinderopvangorganisaties
Iedere school pakt het online lesgeven en de opvang op school op een eigen manier aan. Maar het is wel duidelijk dat deze combinatie voor iedere school een extra belasting is. Ze komen mensen tekort, vooral in de middag. In het gesprek hebben kinderopvangorganisaties aangeboden om, waar dat kan, pedagogisch medewerkers uit te lenen om te helpen op school. De gemeente bekijkt nu hoe dit aanbod zo goed en veilig mogelijk verdeeld kan worden. Want het blijft belangrijk dat er zo min mogelijk verschillende mensen op school zijn.

Oproep aan ouders
Alle partijen begrijpen dat ouders het zwaar hebben. Toch willen ze de ouders samen oproepen om mee te denken. Het helpt als ouders kritisch blijven kijken naar het gebruik van de noodopvang. Denk aan het vermijden van de piekdagen (maandag, dinsdag en donderdag), bekijk met de kinderopvang of er een dag gewisseld kan worden of maak een rooster met ouders van vriendjes uit de klas.

Hulp van sportverenigingen, naschoolse opvang en het jongerenwerk
Ouders van pubers geven aan dat ze graag zien dat er activiteiten komen waar ze hun kinderen voor de nodige beweging en afleiding af en toe naar toe kunnen sturen. De partijen die verbonden zijn aan het sportakkoord denken er samen over na of ze dit kunnen organiseren. En natuurlijk geldt ook hier, hoe doen we dat veilig, binnen de maatregelen.

Als de spanning thuis oploopt
Kan je geen aanspraak doen op de noodopvang? Loopt de spanning in huis erg op en wil je hier met iemand over praten? Bel dan met Voorschoten voor Elkaar 071-561 9001.

 
Back To Top