De afvalkalender 2021 is sinds vandaag te raadplegen op de gemeentelijke website www.voorschoten.nl/afvalkalender. Wanneer u hier uw postcode en huisnummer invult, krijgt u een afvalwijzer te zien met meer informatie over het scheiden van afval en uw persoonlijke afvalkalender. U kunt er ook voor kiezen om de afvalkalender in uw digitale agenda op te slaan.

De afvalkalender is alleen voor inwoners met een minicontainer voor GFT-afval, restafval en oud papier. Flatbewoners maken gebruik van de grote gezamenlijke huisvuilcontainers. Deze worden geleegd wanneer ze vol zijn, dus niet op specifieke dagen.

Papieren versie
Inwoners zonder computer, die liever nog een papieren afvalkalender willen gebruiken, kunnen bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente via het telefoonnummer 14071. Zij krijgen een exemplaar thuisgestuurd.

Kalender 2020
In de afvalkalender 2020 staat in week 53 per abuis een verkeerde ophaaldag. Daarom kunt u ophaaldagen in de laatste week van dit jaar het beste raadplegen via de nieuwe afvalkalender 2021.

 
Back To Top