Op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober onderzoekt de gemeente Voorschoten hoeveel voetgangers en fietsers er gebruik maken van de Schoolstraat en de Voorstraat. De gemeente gebruikt de uitkomsten van deze telling om te kijken naar een eventuele aanpassingen van het fietsverbod tijdens winkeltijden in de Schoolstraat. De telling maakt deel uit van een groter verkeersonderzoek voor het gehele centrum van Voorschoten.

Uitvoering van de telling
Op vijf plekken in de Schoolstraat worden camera’s opgehangen. De camera’s gaan op vrijdagochtend 30 oktober om 9.00 uur aan en op zaterdag de 31ste om 03.00 uur weer uit. Vervolgens gaan de camera’s de 31ste om 9.00 uur weer aan en om 23.00 uur definitief uit. Op deze manier kan er voor een langere tijd het aantal voetgangers en fietsers geteld worden.

Privacy
De gemeente vindt het belangrijk dat de privacy van haar inwoners is gewaarborgd. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd over de werkwijze. De telling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. De opnames zijn in lage resolutie waardoor voorbijgangers niet herkenbaar in beeld komen. Het gaat de gemeente alleen om het tellen van personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in een fietser of een voetganger. Het onderzoeksbureau levert de beelden niet uit aan de gemeente. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de beelden. De gegevens worden tot uiterlijk drie weken na het onderzoek bewaard zodat bureaumedewerkers na afloop van het onderzoek nog eventuele vragen kunnen beantwoorden. Daarna worden de beelden vernietigd.

Aanleiding verkeersonderzoek
In 2018 en 2019 zijn door het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad diverse verkeersbesluiten genomen. Deze zijn nog niet allemaal ingevoerd in verband met (nog) lopende bezwaarprocedures. Daarop heeft het college van B&W aan de gemeenteraad toegezegd om de verkeersbesluiten in het centrum, waaronder dus ook de Schoolstraat, te onderzoeken. De telling maakt deel uit van dit onderzoek. Daarnaast is de gemeente ook in gesprek met de centrumondernemers, de politie, de Fietsersbond en de Ouderenbond. De uitkomsten van deze gesprekken worden eveneens meegenomen in het onderzoek.  

De telling en de gesprekken zijn dus onderdeel van een groter verkeersonderzoek in het gehele centrum van Voorschoten. Hierin wordt ook gekeken naar de verkeersintensiteit, de parkeerdruk, welke functies er in het centrum zijn en welke doelen er bereikt moeten worden met de verkeersmaatregelen. Binnenkort kunnen ook inwoners hun mening geven over de toegankelijkheid en de verkeermaatregelen in het centrum.

 
Back To Top