Voor inwoners van Voorschoten met een kleine beurs en gebruikmakend van de WMO is het gebruik van de gemeentepolis financieel verstandig. Veel inwoners missen deze gemeentepolis nu omdat ze niet mee zijn overgestapt naar de nieuwe gemeentelijke zorgverzekeraar. SP en GroenLinks ondersteunen de gemeentelijke communicatiecampagne voor deze gemeentepolis. De Gemeentepolis is zorgverzekering en WMO abonnement inéén!

Al in 2019 spraken de SP en GroenLinks over de wenselijkheid om mensen met een beperkt inkomen (tot 120% van het minimuminkomen) te ontzien bij de betaling van het WMO abonnement. Wethouder De Bruijn liet toen weten dat deze groep gebruik kon maken van de zogenaamde gemeentepolis, een voorziening die bovenop de basis zorgverzekering komt en financieel gunstiger is dan apart een basis zorgverzekering en het WMO abonnement. Bovendien bevat de gemeentepolis behalve de dekking van het WMO abonnement ook een aanvullende zorgverzekering.

Helaas blijkt dat veel inwoners in 2020 zonder gemeentepolis zitten die ze in 2019 nog wel hadden. Oorzaak is de beslissing van de gemeente om van zorgverzekeraar te wisselen en de niet zo soepele overgang naar deze zorgverzekeraar. Slechts 391 van de 663 Voorschotense gemeentepolishouders hebben deze stap gezet en dat betekent dat een hoop inwoners met een kleine beurs nu meer kosten kwijt zijn aan de ondersteuning die ze krijgen van de WMO. GroenLinks stelde hier schriftelijke vragen over en de antwoorden maken duidelijk dat de gemeente het ook niet gewenst vindt dat er zoveel inwoners niet zijn overgestapt. Voor 2021 gaat de gemeente daarom een uitgebreide campagne starten om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep met een WMO voorziening te motiveren over te stappen naar de gemeentepolis. Zowel voor de betrokken inwoners als voor de gemeente zou dat een financieel goede uitkomst zijn. Bovenal zorgt dat voor meer zekerheid dat ook op langere termijn WMO voorzieningen gebruikt blijven worden. Deze campagne ondersteunen de SP en GroenLinks, en we rekenen erop dat het voor al deze inwoners duidelijk wordt welke voordelen ze kunnen behalen door met hun zorgverzekering over te stappen naar de nieuwe zorgverzekeraar.

 

 
Back To Top