De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 32.15% - 7 stemmen
32%

Het college van B&W stelt voor om een openbare procedure te volgen om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen. Randvoorwaarden zijn opgenomen om het rijksmonumentale karakter en de publieke functie te beschermen en nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. De onderhandelingen met de huidige huurder en horecaondernemer in het pand aan de Voorstraat in Voorschoten zijn stopgezet omdat er geen raadsmeerderheid is voor verkoop op basis van slechts één gegadigde.

Dit zijn de belangrijkste elementen uit een voorstel dat het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In juli heeft de raadscommissie Burger & Bestuur vergaderd over het Ambachts- en Baljuwhuis. Hieruit bleek dat voor het collegevoorstel om het pand aan de huidige huurder te verkopen wel steun bij een aantal fracties was, maar geen meerderheid omdat alternatieve aanbiedingen ontbraken. Enkele fracties bleken principieel tegen verkoop als zodanig.

Het voorstel om het pand af te stoten, met goede garanties, blijft overeind voor het college. De belangrijkste reden hiervoor is dat bezit van vastgoed geen kerntaak is van de gemeente, dat er veel wettelijke waarborgen bestaan om het te beschermen en verkoop een stimulans kan opleveren voor revitalisering van het centrum. Verkoop versterkt ook de gemeentelijke financiën. Net als in het ingetrokken voorstel is recht doen aan het legaat op het Ambachtshuis, dus behoud van de publieke functie een van de randvoorwaarden. Wethouder Marcel Cramwinckel: ‘Het Ambachtshuis en Baljuwhuis is een heel bijzonder rijksmonument, waarvoor een nieuwe impuls nodig is. Door verkoop aan een goede partij met goede randvoorwaarden willen we zorgen dat ook toekomstige generaties van dit mooie pand kunnen genieten, en dat het centrum er qua aantrekkelijkheid op vooruit gaat.’ 

Deskundigen
Nieuw element in het gewijzigde voorstel is dat het college zich bij de aanstaande openbare verkoop laat bijstaan door een deskundigengroep. Zij kijken in een vroeg stadium mee met de biedingen en plannen, toetsen ze op juridisch, economisch en cultuurhistorisch gebied en brengen hier advies over uit aan het college. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die zich in meerderheid moet scharen achter de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

Naar verwachting wordt het voorstel behandeld in de commissievergadering Burger & Bestuur van 29 oktober en de gemeenteraad in november.

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....