Voorschotenaar Bruno van Dunné (PvdA) is vandaag (woensdag 23 september 2020) tussentijds benoemd en beëdigd als lid van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland (kortweg waterschap Rijnland).

Hij volgt PvdA-er Erwin Stolk op die zijn nieuwe baan als gemeentesecretaris niet meer kan combineren met lid van het waterschap Rijnland.

Bruno is niet helemaal vreemd met het werk bij het waterschap. Hij zat al een jaar bij de commissie Voldoende Water als duo- lid met een adviserende bevoegdheid. Met zijn overstap naar het algemeen bestuur krijgt hij een beslissende stem.

Van Dunné heeft in verschillende functies ervaring opgedaan in de waterproblematiek, bodem- en grondwaterverontreiniging, risicomanagement en financieel management.

Momenteel is hij strategisch adviseur bij grote stedelijke vervoersknopen. Van 2010 tot 2018 was hij directeur-bestuurder van Stichting Bodemsanering NS. Van 2006 tot 2010 was Bruno PvdA wethouder in de gemeente Voorschoten, na eerder daar een periode als gemeenteraadslid te hebben vervuld. Hij was toen tevens dagelijks bestuurder van Holland Rijnland (samenwerkingsverband van 15 gemeenten) met water als onderdeel van zijn portefeuille.  Bruno is goed bekend met de waterketen en waterschappen. Ziet in Rijnland een organisatie die volop in beweging is, wil hier graag betrokken bij zijn en aan bijdragen. Dat kan hij nu volop doen als algemeen lid van het waterschap Rijnland.

 
Back To Top