Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft op dinsdag 21 juli het definitief ontwerp van de Leidseweg noord deel zuid vastgesteld. Het doel van dit definitief ontwerp is om de Leidseweg toekomstbestendig her in te richten. Dit definitief ontwerp is samen met de bewoners en ondernemers van de Leidseweg noord deel zuid tot stand gekomen. Het definitieve ontwerp voorziet in een goed functionerend, aantrekkelijk en duurzame inrichting van de Leidseweg noord deel zuid.

Wethouder Erika Spil (Omgevingsbeheer): ‘Ik ben blij met deze mijlpaal in dit project. We zijn een stap dichterbij in het oplossen van de waterproblematiek en het toekomst-bestendig maken van het zuidelijke deel van de Leidseweg noord.’

Kernteam Leidseweg noord: ‘Met het vaststellen van het definitief ontwerp zijn we een stap dichterbij, we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.’

Groot onderhoud
Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober 2018 besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Samen met de bewoners en ondernemers is een schetsontwerp tot stand gekomen. Dit schetsontwerp, waar zoveel mogelijk wensen van de bewoners in zijn verwerkt, is uiteindelijk omgezet in een Definitief Ontwerp (DO). Met dit DO kunnen de werkzaamheden in een bestek worden verwerkt en kan vervolgens de aanbestedingsprocedure voor dit project worden gestart. In het vierde kwartaal van dit jaar kan dan worden gestart met de uitvoerings-werkzaamheden.

Het DO voor de herinrichting van de Leidseweg noord deel zuid bevat onder andere de volgende veranderingen:

  • Door de realisatie van een gescheiden rioolstelsel vloeit het hemelwater terug naar het oppervlaktewater in plaats van naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit bespaart geld en energie en is goed voor het milieu.
  • De Leidseweg wordt een erftoegangsweg en heeft géén functie voor doorgaand verkeer. Door de Leidseweg in te richten als een 30-km-zone, wordt het minder aantrekkelijk om via de Leidseweg van en naar Leiden te rijden.
  • De realisatie van de 30-km-zone zorgt voor het terugbrengen van de snelheid, kleinschaligheid en het groene karakter van de Leidseweg noord deel zuid. Hierdoor komt het historische karakter van de weg terug.
  • De wateroverlast in de privé tuinen kan worden verminderd door dat de omwonenden op een drainage systeem kunnen aansluiten.
 
Back To Top