Het college van Zoetermeer vraagt namens gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Voorschoten, Wassenaar en Westland aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voorbereidingen te treffen om alle lopende gesprekken tussen het Rijk en de VNG te staken, als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoet komt. Ook vragen de gemeenten de VNG het scenario voor te bereiden waarin gemeenten een deel van de nieuwe taken in het sociaal domein teruggeeft aan het Rijk. Aanleiding is de recente houding van het kabinet rond de financiële positie van gemeenten. 

Teleurstellende uitkomst

In de Tweede Kamer is op donderdag 2 juli 2020 gesproken over de onhoudbare financiële situatie van gemeenten. "De uitkomst was teleurstellend. Het kabinet toont enig begrip, maar blijft tegelijkertijd volharden in verdere onderzoeken, verwijzingen naar het volgend kabinet en administratieve aanpassingen van het begrotingssysteem. Het kabinet biedt geen enkel concreet uitzicht om dit jaar al een financiële bijdrage te willen leveren. Dat is onacceptabel" aldus de Zoetermeerse wethouder Marc Rosier (Financiën).

Voorbereiden scenario’s

De gemeenten vragen nu middels een brief aan de VNG om het scenario voor te bereiden dat alle lopende gesprekken tussen gemeenten en het Rijk worden gestopt tot er goede afspraken komen rond de financiën en sturingsmechanismen binnen het sociaal domein. Zij vragen ook het scenario dat gemeenten een deel van de nieuwe taken teruggeven aan het Rijk of niet uitvoeren voor te bereiden. Deze scenario’s zouden uit de kast gepakt moeten worden als uiterlijk met Prinsjesdag duidelijk wordt dat het kabinet blijft weigeren om gemeenten financieel te ondersteunen.

Ongekende acties

Wethouder Rosier: "Wij realiseren ons dat dit zeer vergaande acties zijn, misschien wel ongekend binnen de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen. Maar er moet dit jaar wat gebeuren. Want het water staat de gemeenten aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar".

 
Back To Top