Het Ambachts- en Baljuwhuis is een monument dat iconisch is voor de geschiedenis van Voorschoten. De voorgenomen verkoop ervan door het College heeft bij velen in het dorp vragen en twijfels opgeroepen. En die kritische toon - “een overhaast voornemen”-  klonk volop door in de recente raadscommissie Burger & Bestuur.

Zelfs op de lijst van af te stoten panden in het financieel herstelplan van 2017 werd dit fraaie beeldbepalend pand uit de Voorstraat niet genoemd!  Wat is dan de acute noodzaak om nu overhaast  tot verkoop van dit unieke erfgoed  en stukje DNA van Voorschoten te  willen overgaan?

Woordvoerders van de gezamenlijke oppositiepartijen CDA, ONS, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk stelden in een recente vergadering van de raadscommissie Burger & Bestuur veel  kritische vragen over  het voorstel van het college.  Die gingen over de wijze waarop het traject tot verkoop heeft plaatsgevonden, over het onderhandelingsresultaat en het zogenaamd  duurzaam gewaarborgd zijn van de publieke functie ervan.

Deze fracties constateren voorts dat bij diverse culturele organisaties  als  de Voorschotense Kunstkring, de Vereniging  tot Behoud van Oud, Groen en  Leefbaar Voorschoten, Lokaal Erfgoed Platform  weinig tot geen enthousiasme bestaat  over deze opstelling van het college. Zij vinden verder dat de toekomst van het A&B Huis bovendien  niet los gezien kan worden van het brede accommodatiebeleid, waarover binnen afzienbare tijd belangrijke besluiten worden verwacht.

 
Back To Top