Voorschoten heeft een plan opgesteld hoe het dorp kan verduurzamen. Het Milieubeleidsplan: visie op energie en klimaat is in te zien op www.voorschoten.nl. De gemeenteraad heeft dit document vrij gegeven voor inspraak voor 4 weken: van 19 juni tot en met 17 juli.

In het Milieubeleidsplan staat hoe we duurzame oplossingen kunnen vinden voor de energietransitie, de klimaatadaptatie en verbeteren van milieukwaliteit. Met de kennis van nu. Wethouder Erika Spil: ‘Dat is belangrijk om te benadrukken. De ontwikkelingen op verduurzaming  gaan razendsnel. Gelukkig hebben de meeste mensen nu wel in de gaten dat duurzaamheid heel belangrijk is voor de leefbaarheid van ons allemaal. Het is fantastisch om te zien dat er in Voorschoten al zoveel mensen actief zijn met verduurzaming en energiebesparing. Er is veel kennis en expertise op dit vlak, een mooie basis voor een krachtige samenwerking om met elkaar als Voorschotense gemeenschap sneller duurzame stappen te zetten. Het begint altijd met kleine stappen. Maar als iedereen een klein stapje zet, kan het resultaat heel groot zijn.’

Digitale inspraakprocedure

Om de inspraak vriendelijk en coronaproof te laten verlopen, organiseert de gemeente de inspraakprocedure digitaal. Gedurende 4 weken kan iedereen elektronisch zijn zienswijze geven op het voorlopig ontwerp van het milieubeleidsplan via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-154854.html

 
Back To Top