De gemeente gaat de tijdelijke verkeersmaatregelen in de Voorstraat aanpassen. Dit naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen van bewoners en ondernemers vorige week. Zo wordt de parkeerstrook aan de kant van de woningen hersteld. Dat geldt ook voor het grootste deel van de parkeerstrook aan de kant van de horeca. De bestaande blauwe of witte belijning wordt in de hele Voorstraat teruggebracht. Alle tijdelijke gele belijning wordt verwijderd. In het hele gebied is, zoals voorheen, de blauwe zone van kracht.

De tijdelijke maatregelen zijn vorige week ingesteld om uitbreiding van de terrassen voor horecaondernemers mogelijk te maken. Zij mochten vanaf 1 juni hun deuren weer openen, maar moeten zich daarbij houden aan de regels voor 1,5 m afstand. Na de eerste praktijkervaringen met de maatregelen heeft een aantal ondernemers en bewoners hun reactie op de maatregelen gegeven. Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente de tijdelijke situatie als volgt aanpassen:

Parkeren en tijdelijke uitbreiding terrassen

Even zijde (horeca)

  • De parkeerstrook langs de tijdelijke uitbreiding terrassen aan de Voorstraat 12 - 26 vervalt. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om na 18.00 uur de tijdelijke terrassen verder uit te breiden.
  • Aan de Voorstraat 28 – 44 wordt de parkeerstrook blauwe zone hersteld, met uitzondering van de tijdelijke terrasuitbreiding ter hoogte van Voorstraat 40.

Oneven zijde (woningen)

  • Aan de Voorstraat 15 – 41 wordt de oorspronkelijke parkeerstrook hersteld.
  • Ter hoogte van Voorstraat 45 wordt - in aanvulling op de bestaande parkeerstrook - een nieuwe parkeerplaats voor gehandicapten aangelegd.

Overlast van foutief gestalde fietsen en handhaving

Om te voorkomen dat fietsers hun fiets in de Voorstraat stallen, worden tijdelijke maatregelen genomen. Er komen tijdelijk extra fietsparkeerplaatsen bij het Ambachtspad. Fietsers wordt gevraagd vanaf daar naar de Voorstraat te lopen. Handhavers zullen vaker in de straat aanwezig zijn om het verloop van de tijdelijke maatregelen te monitoren en bezoekers te wijzen op de nieuwe situatie.

 
Back To Top