Voorschotenaren hechten waarde aan schone lucht, zijn voor duurzame manieren van vervoer en willen meer groen in hun gemeente. Zij zijn positief over maatregelen om de leefomgeving te verbeteren, de mate van steun verschilt wel per maatregel. Velen willen ook hun steentje bijdragen, maar de bereidheid hiervoor verschilt per maatregel. Dit blijkt uit de online flitspeiling over het milieu in Voorschoten die in februari is gehouden.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college via de flitspeilingmethode onderzocht hoe een brede groep Voorschotenaren denkt over bepaalde milieuthema’s. Ook is gemeten welke maatregelen kunnen rekenen op steun van de inwoners, wat ze er van weten en wat ze al doen.

853 respondenten
De flitspeiling duurde tien dagen van 14 tot en met 24 februari en moest online worden ingevuld. De flitspeiling is breed aangekondigd in onder meer een persbericht, digitale borden en via social media met de link naar de gemeentelijke website, zodat zoveel mogelijk inwoners de vragen konden invullen. Ruim 1100 mensen hebben de link aangeklikt. Van hen hebben 853 personen alle vragen ingevuld, die tellen dus mee.

Marcel Cramwinckel, waarnemend wethouder voor duurzaamheid is blij met de hoge respons. “De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners invloed hebben op de plannen voor de toekomst. De methode van de online flitspeiling is niet eerder ingezet in Voorschoten. Met dit instrument wil de gemeente twee dingen te weten komen: of inwoners belang hechten aan een schoon milieu en of ze als inwoners, ondernemers of instelling hun verantwoordelijkheid willen nemen om actief een bijdrage te leveren. Voorschoten zijn we immers met alle bewoners, bedrijven en gemeente samen.”

Alle leeftijdscategorieën
Er waren ook vragen over leeftijd, geslacht, woonwijk en stemgedrag. Dit laatste toont de betrokkenheid aan bij het gemeentebestuur. Verder waren deze vragen bedoeld, om te zien of de flitspeiling representatief was voor alle inwoners van Voorschoten. Dat hangt samen met het aantal deelnemers dat meer dan 250 moet zijn en de samenstelling van de deelnemersgroep. De peiling is ingevuld door 853 respondenten. Dat is dus een ruim voldoende aantal. Om in de groep van 853 respondenten te checken of bepaalde groepen de uitkomsten domineren, is ook gecontroleerd op geslacht, leeftijd en betrokkenheid bij de overheid. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat de flitspeiling door mensen uit alle wijken is ingevuld en mensen uit alle leeftijdscategorieën hebben meegedaan.

Lucht, klimaat en energie
De vragen waren zo gemaakt dat ze voor iedereen herkenbaar waren en gingen daarom over vier onderwerpen uit het dagelijks leven die met het milieu te maken hebben: schone lucht en vervoer, het klimaat en klimaatverandering, en energie en duurzame warmte. De uitkomsten zijn belangrijk omdat de gemeente, samen met het rijk, de regio en de Voorschotenaren de stap naar energieneutraal in 2050 moet maken. Alle antwoorden zijn terug te lezen in een rapport van 88 pagina’s. Dit is openbare informatie en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Ook is er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste resultaten.

Resultaten
De belangrijkste resultaten zijn: de helft van de inwoners vindt schone lucht belangrijk en geeft steun aan maatregelen die de kwaliteit van de lucht verbeteren. Voorbeelden die mensen noemen zijn meer bomen en groen, betere fietsvoorzieningen en openbaar vervoer en meer elektrische laadpalen. Daarnaast krijgen het indammen van bromfiets, rookzones en houtstook steun van ongeveer een derde.   

Dat het klimaat verandert zeggen 5 van de 10 respondenten duidelijk te merken. Zelf doen ze hier al iets aan door groen te planten en stenen te verwijderen, maar bijna een kwart zegt zelf niets te doen om de gevolgen van de klimaatverandering te verkleinen. Er wordt gemeend dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en inwoners kan stimuleren door subsidies mogelijk te maken. De gemeente voert zelf een bijenprogramma uit door aangepast te maaien waardoor de biodiversiteit toeneemt en hiermee voedsel is voor bijen en andere insecten.

Energie vindt 8 van de 10 respondenten een belangrijk tot zeer belangrijk thema. Ook hier doen inwoners zelf de nodige inspanningen, van ledverlichting tot het laag zetten van de thermostaat. 4 van de 10 respondenten willen zonnepanelen. De gemeente kan inwoners helpen door breed te informeren en mensen tips en advies te geven, zegt 37 procent. Bijval verdienen de vrijwilligers die zich inzetten als energieambassadeurs voor adviezen aan bewoners over energiezuinig wonen. Daar mag nog meer bekendheid aan worden gegeven.

Milieubeleidsplan
De resultaten uit de flitspeiling worden meegenomen in de communicatie van de gemeente, in het milieubeleidsplan dat voor de zomer aan het college wordt voorgelegd en bij andere maatregelen van de gemeente.

Meer informatie leest u op www.voorschoten.nl/flitspeiling

 
Back To Top