Het college van de gemeente Voorschoten heeft besloten geen omgevingsvergunning te verlenen voor een hekwerk bij rijksmonument Ter Wadding. Het hekwerk is in strijd met het bestemmingsplan en doet afbreuk aan de monumentale waarden van de historische buitenplaats.

In 2016 heeft de eigenaar van Ter Wadding een hekwerk geplaatst zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning was verleend. Voor het plaatsen van een hekwerk is echter wel een omgevingsvergunning vereist. Om te onderzoeken of het geplaatste hekwerk gelegaliseerd kon worden, is een uitgebreide vergunningenprocedure doorlopen. Daarbij zijn diverse adviezen ingewonnen, onder andere van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De adviezen zijn samen met ingediende zienswijzen en toetsingskaders (zoals het bestemmingsplan), zorgvuldig betrokken in de beoordeling van de aanvraag.

Het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren heeft gevolgen voor de eigenaar. Het betekent echter niet dat het hekwerk meteen verwijderd of aangepast moet worden. Belanghebbenden hebben nog de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te starten tegen het besluit van het college. Zo’n procedure kan langer dan een jaar in beslag nemen. De gemeente blijft bereid alternatieve oplossingen voor het hek met de eigenaar te bespreken.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW