Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De gemeente Voorschoten heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dit is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Concreet wordt de regering gevraagd het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Door hier statiegeld op te heffen, neemt de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk af. Flesjes en blikjes kunnen goed gerecycled worden. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en minder afvalverbranding.

Wethouder Monique Lamers (Milieu en Afval): Het is belangrijk dat de hoeveelheid zwerfafval vermindert. De gemeente Voorschoten juicht elk initiatief hiervoor toe. Ook vanuit de lokale overheid moet gestimuleerd worden om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk te voorkomen.”

Zwerfafval en plastic soep bestrijden

In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd. Statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval. Via de Statiegeldalliantie vragen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven die zich reeds hebben aangesloten hun regering om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Bijna 300 gemeenten hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten of de intentie uitgesproken dat te gaan doen.

Achtergrond

Op 25 november 2017 is de Statiegeldalliantie opgericht. Een overzicht van de aangesloten gemeenten is te vinden op www.statiegeldalliantie.org/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/

Ons bereik = Uw bereik! Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie.

 

 

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?