Voorschoten – Er is geen geld voor de gedupeerde bewoners van de Dobbewijk om de schade die in 2015 werd veroorzaakt door het ongeoorloofd heien van de aannemer, te vergoeden. En dat was onder andere een reden voor de bewonersvereniging Recht door Recht om niet bij het feestelijke ‘Rondje Dobbewijk’ te zijn. “Zo feestelijk is het voor ons namelijk niet”, zegt voorzitter Liesbeth van Galen.

Terwijl honderd meter verderop de gemeente en de ondernemers feest vieren vanwege de herinrichting van het industrieterrein in de wijk, voelen de bewoners zich in de steek gelaten. “Op het bord staat ‘samen bereikt’, maar wij hebben het gevoel dat het hier alleen om gemeente en ondernemers gaat. We hebben dan ook geëist dat ons logo van het bord gehaald werd."

2 juni 2015, de datum staat ze in het geheugen gegrift. ’s Morgens vroeg begon de aannemer met het heien voor de nieuwe bedrijfspanden. “Zonder waarschuwing en zonder schouw, onderzoek, vooraf”, gaat Liesbeth verder. “Wij hebben direct de gemeente gebeld en die kwamen na 1 ½ dag kijken maar toen was de schade al ontstaan en het heien klaar.”
Het schadebedrag per woning varieert tussen de € 500 en € 10.000,-. In november vorig jaar beloofde wethouder Nieuwenhuizen zich bij de verzekeringsmaatschappij sterk te maken voor vergoeding. Maar Centraal Beheer heeft de schade nu voor de tweede keer afgewezen.

“Een eerste onderzoek berekende dat de schade waarschijnlijk niet door het heien kan zijn ontstaan”, zegt Marijke Kleijweg een van de bewoners. “De tweede onderzoeker durfde eigenlijk niet tegen het eerste advies in te gaan. ‘Dat is een grote jongen, alleen nieuw bodemonderzoek kan hier een andere uitkomst geven’, kregen wij te horen. Bovendien zijn de algemene voorwaarden voor heien in de wijk nooit in het onderzoek meegenomen. De gemeente heeft die voorwaarden niet aangereikt aan de onderzoeker. Dat de gemeente niet heeft gehandhaafd, kan daardoor niet worden bewezen. Daarnaast trekt  de gemeente de telefoontjes van bewoners op die bewuste dag openlijk in twijfel. Omdat er geen vooropnames zijn gemaakt en er tijdens het werk niet gemonitord is kan geen oorzakelijk verband worden aangetoond is wederom de conclusie en kunnen wij naar geld voor woningherstel fluiten.”

Een aantal bewoners met lichtere schade heeft het herstel zelf betaald. “Maar sommigen kunnen dat gewoon niet. Verkopen is geen optie. Geen mens koopt een beschadigd huis. Zij staan echt met de rug tegen de muur.”

De bewoners overwegen naar een advocaat te stappen maar “dat kost natuurlijk ook veel geld”, zegt Liesbeth van Galen. “We voelen ons echt in de steek gelaten. Natuurlijk zijn we blij met de aangekondigde nieuwe speeltuin. De kinderen in de wijk hebben deze mee ontworpen maar inmiddels hebben we al weer gehoord dat de speeltuin gewijzigd wordt, misschien wel omdat een van de ondernemers een stuk groen heeft aangekocht. Wij worden als bewoners duidelijk niet serieus genomen.”

Foto's | Voorzitter Liesbeth van Galen legt aan raadsleden uit waar het mis gaat. Halverwege de toer door de Dobbewijk was er een aanplakbiljet van de bewonersvereniging te zien.

 

 
Back To Top