Voorschoten - De voormalig directeur eist via een rechtszaak een ontslagvergoeding, medewerkers melden zich ziek en vrijwilligers stappen op. Het rommelt binnen de Voorschotense welzijnsorganisatie Voor Elkaar en dat baart de politiek zorgen. "Wij vinden de huidige situatie zorgwekkend," aldus D66. Op verzoek van de PvdA en GroenLinks werd de kwestie donderdag 23 juni uitgebreid besproken in de commissie Mens en Samenleving.

GroenLinks wil helderheid over de financiën. "Voor Elkaar zegt de ontslagvergoeding van 75.000 euro zelf te betalen. Vervolgens wil het college 75.000 euro reserveren om de stichting te helpen bij de overgang naar een andere werkwijze. Het beeld ontstaat dat de gemeente deze vergoeding gaat betalen."  De PvdA deelt de zorgen over de financiële situatie van de stichting. "Maar wij willen ook weten wat de huidige onrust voor gevolgen heeft voor de cliënten."

Volgens Wethouder Beimers is het toeval dat het om dezelfde bedragen gaat. "Die 75 mille is een reservering waar de raad nog een besluit over moet nemen. Ook is er beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter dus het bedrag van de ontslagvergoeding kan nog wijzigen." Hij zegde toe voor de raad van 7 juli inzicht te geven in de financiële situatie van de welzijnsorganisatie.

Het CDA pleit voor een vorm van toezicht op Voor Elkaar. "We moeten voorkomen dat er ongelimiteerd geld wordt gegeven aan deze organisatie." D66 stelde voor een ambtenaar bij de organisatie te detacheren. "Om in de gaten te houden of alles goed gaat. Zeker omdat ook de mantelzorg is ondergebracht bij deze organisatie."

Wethouder Nieuwenhuizen gaf aan dat het college zelf ook al nadenkt over een vorm  van toezicht of begeleiding. "De stichting moet een grote omslag maken van het bieden van directe, individuele hulp naar een signalerende functie en het versterken van buurten."

Half juli overlegt het college met het bestuur van Voor Elkaar. "We willen onder andere antwoord op de vraag of de stichting het financieel redt. Tot nu toe zijn er geen signalen dat het werk niet goed wordt uitgevoerd. Mochten daar toch problemen mee zijn, gaan wij adequate maatregelen nemen," zegde wethouder Nieuwenhuizen toe.

 

 

 
Back To Top