Het St Nicolaespad. De gemeente onderzoekt of woningbouw op dit gebied mogelijk is.

Voorschoten - De gemeente gaat onderzoeken of het braakliggende terrein op het Sint Nicolaespad geschikt kan worden gemaakt voor extra sociale woningen voor onder andere vergunninghouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en andere woningzoekenden. De gemeente hoopt zo de lange wachttijden voor een sociale huurwoning te verminderen.

In een brief aan de raad schreven burgemeester en wethouders vorige week al dat er een alternatieve locatie werd gezocht voor tijdelijke woningen. Die is nu gevonden op het Sint Nicolaespad, het terrein waar de tijdelijke pand van Het Kompas en De Vink stond, tijdens de nieuwbouw van de scholen. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

De resultaten van het bodemonderzoek zijn half september bekend. De gemeente verwacht dat er tussen de 30 en 50 huizen kunnen worden gebouwd, afhankelijk van de grootte. De panden zijn beschikbaar voor iedere woningzoekende op de sociale huurmarkt. Vooralsnog is het plan dat de woningen 10 jaar blijven staan. Met woningcorporaties Woonzorg Nederland en De Sleutels wordt binnenkort gesproken. 

Voor omwonenden is het niet makkelijk. "De gemeente Leiden heeft onlangs nog aangegeven een paar honderd vluchtelingen aan de Voorschoterweg onder te brengen en nu wil Voorschoten, nog geen 400 meter verderop, nog eens woningen plaatsen voor onder andere vluchtelingen. Dat lijkt mij een beetje te veel van het goede”, zegt een van hen. “Op een klein stukje grond komen straks zo’n 400 mensen te wonen die niet begeleid worden, de taal niet spreken en een andere levenswijze hebben. Pak het nou beheerst aan. Kijk, ik ben de laatste om deze bedreigde mensen de komst te weigeren, je moet ze met open armen ontvangen maar zulke grote aantallen, en met maar weinig ondersteuning, dat gaat niet goed.”

In de Commissie Mens&Samenleving donderdagavond trok VVD’er Henk In ‘t Veen aan de bel. Ook hij gaf aan dat omwonenden zich overvallen voelen door de brief. “Inwoners komen zo klem te zitten tussen twee woonwijken. Wethouder Bremer antwoordde dat het voorlopig nog om bodemonderzoek gaat. “Mocht bebouwing mogelijk zijn, dan komen we terug bij de raad. Daarna komt er pas een besluit.” Op 5 juli organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Onlangs nog bleek dat Voorschoten niet op tijd aan zijn verplichtingen kan voldoen om vluchtelingen met een verblijfsstatus voor 1 juli aan een woning te helpen. De oplossing om deze mensen in de voormalige school aan de Marijkelaan onder te brengen, werd door de Provincie niet meegerekend. Voorschoten moet woningen aanbieden en dat is niet makkelijk in deze gemeente waar een wachttijd van 7 jaar heel normaal is. "Het is nog geen 1 juli", zei wethouder Bremer donderdagavond in de vergadering. "We zijn druk in gesprek met de woningbouwcoöperaties, het kan nog!"

 

 

 
Back To Top