Voorschoten - De samenwerking tussen centrumondernemers en de gemeente in de taskforce Centrum heeft landelijk de nodige aandacht gekregen. Mogelijk komt Voorschoten hierdoor in aanmerking om samen met 49 andere gemeenten de RetailDeal te sluiten. Dat schrijft het college in een brief aan de raad.

De taskforce, bestaande uit winkeliers, ondernemers, vertegenwoordigers uit de culturele hoek en horeca, makelaars en bewoners is samen met de gemeente aan de slag gegaan om een plan van aanpak op te stellen met maatregelen voor de korte en lange termijn. De regie ligt bij de Centrum Ondernemers Voorschoten.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de korte termijn maatregelen. Een aantal is al uitgevoerd zoals de pilot van de beacons, de verlichting in de stegen, aanpassing van het Churchillplein en er is een nieuw logo waarbij de kernwaarden historisch, ontmoeting en bereikbaar samen komen.

Ook zijn er inmiddels al twee klantenpanles gehouden waarin consumenten is gevraagd naar hun beleving van het centrum. De panels worden vijf keer per jaar gehouden en de uitkomsten worden gepubliceerd in de krnt 'de stem van Voorschoten'. Verder wordt op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd met beleggers om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Gesproken gaat worden over pop-up stores, leegstand en uitstraling van het winkelgebied.

In totaal gaat het om 18 maatregelen. De gemeente heeft al € 40.000,- bijgedragen aan het plan. Voor de verdere uitwerking komt nog een financieel overzicht.

Vanuit de Retailvisie Leidse Regio wordt Voorschoten meermalen genoemd als voorbeeld voor samenwerken aan de toekomst van het winkelgebied. Deze aandacht is ook niet voorbijgegaan aan de opstellers van de landelijke Retailagenda waar op uitnodiging van minister Kamp marktpartijen en overheid de handen ineen hebben geslagen om de detailhandel te versterken.

Doordat Voorschoten heeft gekozen voor een duidelijke visie op het centrum met een gezamenlijk actieplan en prioriteiten komt de gemeente in aanmerking voor de Retaildeal. Door ondertekening van deze deal zetten partijen samen de schouders eronder om in 2020 weer een gezonde, vernieuwende en kansrijke retailsector te zijn.

Eind oktober is een raadsbezoek aan de taskforce Dorpscentrum gepland. Dan worden de raadsleden verder geïnformeerd over het proces.

 
Back To Top