Voorschoten – De omwonenden bij de jongerenhangplek het teerveldje zijn het zat. Overlast, harde muziek, vernielingen en vuurwerk. De druppel die de emmer deed overlopen was de tekst ‘Verboden voor joden’ die op de overkapping werd geschreven. De buurt schreef een brandbrief aan de raad.

Eind januari 2014 werd het opgeknapte teerveldje geopend. Burgemeester Staatsen sprak met de jongeren af dat ze de spulletjes netjes zouden behandelen. Hoe anders is de realiteit, volgens de bewoners. Bankjes en overkapping worden regelmatig vernield, de muziek staat vaak zo hard dat de buurt kan meehakken en respect voor de buurt, zoals ook gevraagd, is er helemaal niet.

De omwonenden vrezen ook de komende maanden als er weer flink vuurwerk afgestoken wordt. Vorig jaar blies een vuurwerkbom de overkapping en de vuilnisbakken op.

‘Voor hangjongeren moeten hangplekken beschikbaar zijn, mits zij geen overlast veroorzaken’, staat er in het coalitieakkoord maar de buurt vraagt zich nu af wanneer voor de gemeente de grens bereikt is. Voor de omwonenden is dat al lang het geval.
Zij willen dat de faciliteiten als bankjes en overkapping verwijderd worden en er volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gehandhaafd wordt. Er moet een bord komen waarbij de jongeren worden gewezen op hun verplichtingen. ‘Het teerveld is al 25 jaar een voetbalveld en dit mag best zo blijven maar de privileges die de jongeren nu hebben, die moeten afgelopen zijn’, schrijven zij.

Het onderwerp staat op de agenda voor de raadscommissievergadering Burger en Bestuur van donderdag 29 oktober.

 
Back To Top