Voorschoten – Het stond niet op de agenda maar op verzoek van SP voorman Erik Maassen werd de start van de werkzaamheden bij het station toch besproken tijdens de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen donderdagavond. Wethouder Beimers legde uit dat het om voorbereidende werkzaamheden gaat waarvoor geen vergunning nodig is. De buurt is teleurgesteld.

“Er is alleen maar een bouwkeet geplaatst en de aannemer begint maandag met het voorbereidende werk. Tot het verstrijken van de inzagetermijn, de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt, wordt er niet aan het werk waarvoor vergunning is, begonnen", aldus de wethouder.

Maassen stelde het niet netjes te vinden om eerst jaren over het project te praten en dan ineens binnen een paar weken de bezwaartermijn af te handelen maar daar was de wethouder het niet mee eens. “We hebben de juiste procedures gevolgd.” Het werk moet 31 december klaar zijn anders moet de gemeente de provinciale subsidie terug betalen.

“Het lijkt wel of het voor de gemeente onmogelijk is om in dit dossier iets zorgvuldig te doen”, briest Wilco Vertegaal. “Dat de planning voortdurend opschuift moet de gemeente zelf weten maar is het nu echt zo veel moeite om de bewoners van tevoren op de hoogte te stellen van de werkzaamheden? Het is dat buurtgenoten op woensdag werklui zagen  rondlopen en hebben gevraagd wat de bedoeling was. Zij hebben gelijk bij de gemeente bezwaar gemaakt. Niettemin stond er de volgende ochtend een grote bouwkeet bovenop de struiken langs de Rouboslaan. Enkele uren later viel er een brief van de gemeente in de bus. Je vraagt je af of die brief überhaupt wel verstuurd zou zijn als bezorgde burgers niet naar de gemeente waren gestapt.”

In de raadsvergadering van 12 november wordt verder over het onderwerp gesproken.

 
Back To Top