Voorschoten - Burgemeester Staatsen heeft zitting genomen in de Stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio waarin naast Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude samenwerking aan een regionale visie. Voorzitter is Elco Brinkman, lid van de Eerste Kamer en inwoner uit de regio.

De stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio bestaat verder uit Michiel van der Eng (Wethouder in Leiderdorp), Ton de Gans (Wethouder in Zoeterwoude), Robert Strijk (Wethouder in Leiden) en Jan Waaijer (Burgemeester van Oegstgeest).

De gemeenteraden zijn geïnformeerd en met hen is ook gesproken over de wijze waarop zij als raadsleden maar ook de inwoners, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties in de vijf gemeenten betrokken worden.

Voorzitter Elco Brinkman: "De regiogemeenten hebben al op veel terreinen in gezamenlijkheid visies en plannen ontwikkeld. Al die ervaringen, dat vele denkwerk en onderzoeksmateriaal, worden natuurlijk goed benut. We nemen nu eerst even de tijd om de marsroute met elkaar te bepalen maar u gaat de komende tijd regelmatig van ons horen."

 
Back To Top