Voorschoten – Inwoners van de wijk Vlietwijk kunnen gerust zijn: er wordt niet bezuinigd op hun project. Dat geldt ook voor het rioolplan. Nee, de maatregelen om het tekort op de begroting te verminderen, zijn op andere gebieden genomen. Samen leverde dat € 2,1 miljoen op. Dat vertelde wethouder Beimers dinsdagmiddag. 

Ruim een half miljoen is er gevonden binnen het ambtenarenapparaat, de watertaken zijn verhuisd naar het rioleringsplan en de kosten voor de boortunnel in de Rijnlandroute worden grotendeels door de verhoging van de OZB gedekt. Toekomstige investeringen worden nauwkeurig bekeken, het totale wegonderhoud wordt daar waar kan, tijdelijk uitgesteld, zoals onder andere de verbreding van de Traverse.  

Lastenverhoging
De gemeentelijke lasten voor de inwoners gaan wel omhoog. Naast de OZB-verhoging  van 6% voor de tunnel stijgen de lasten met 1,2% inflatie. Gemiddels gaat elk gezin ruim € 80,- meer per jaar betalen. “Maar daar tegenover staat dat alle voorzieningen als onder andere zwembad, bibliotheek, gewoon blijven.” Bovendien wees de wethouder er op dat, vergeleken met omringende gemeenten, de lasten voor de Voorschotenaren nog redelijk laag zijn.

Onzeker
Voor 2016 en 2017 ziet het er financieel nog goed uit maar de jaren daarna zijn nog onzeker, aldus Beimers. “We hebben er voor gekozen om de aflossing van de schulden te verhogen, dat drukt de rentelast. Bovendien ziet het er naar uit dat de uitkeringen in het gemeentefonds (bijdragen van het rijk) omhoog gaan en we denken dat we met alle maatregelen in het sociaal domein de komende twee jaar het aantal uitkeringsgerechtigden flink kunnen verminderen. Zo hopen we de kosten tegen 2018 flink te hebben verminderd.”

Zorg en economie
Ondanks de slechte financiële situatie zijn er toch heel wat plannen. Aan dat sociaal domein wordt de komende jaren hard gewerkt volgens wethouder Nieuwenhuizen. “Er komt meer nadruk op preventie, sneller ingrijpen dus, een brede welzijnsorganisatie en meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.” Voor zover het college nu kan inschatten blijven de kosten voor de zorgtaken binnen budget. Van een verhoging van de OZB om deze kosten te betalen is vooralsnog geen sprake.

Daarnaast is er nauwe economische samenwerking gezocht met de Leidse regio en met name voor wat betreft de retailvisie. “De nadruk ligt op het centrum en Noord-Hofland. Maar ook de ontwikkelingen in bedrijventerreinen als de Dobbewijk en Roucooppark zijn belangrijk. Daar komen de banen.” Verder worden de plannen voor een multifunctioneel cultureel centrum verder uitgebreid. Binnenkort gaat de wethouder om de tafel met de culturele organisaties. Over locaties wordt nagedacht.

Bouwen
Wethouder Bremer kondigde aan dat de bouw van Starrenburg III in 2016 wordt gestart. Ook het Segaarterrein en het Intratuincomplex aan de Leidseweg Noord worden verder ontwikkeld. "Deze projecten zijn in handen van ontwikkelaars", zegt Bremer die aangeeft dat er een grote vraag naar woningen in Voorschoten is. Zoals het er nu naar uitziet wordt er in 2016 gestart met de ontwikkeling van Beresteijn. Daar komen drie kleine appartementengebouwen en grondgebonden woningen. Ook het hoofdgebouw wordt gerestaureerd. De projectontwikkelaar heeft besloten dat het park, na herstel, overdag wordt opengesteld voor publiek. Ook het bospark bij Ter Wadding wordt volgend jaar opgeknapt. Voor het plan van een natuurspeeltuin van de Lions is veel waardering. De gemeente stelt een gebied van 1000 m2 ter beschikking.

Met al deze maatregelen en plannen kan Voorschoten de toekomst, volgens wethouder Beimers, vol vertrouwen tegemoet zien. Dat doet het college in ieder geval wel. “Maar we moeten de vinger wel aan de pols blijven houden”, waarschuwt hij.

Volgend jaar is het college-termijn halverwege. Net als vier jaar geleden komt er waarschijnlijk een bijeenkomst met de inwoners en college. “Een midterm review”, zegt burgemeester Staatsen. “Samen praten over wat er is bereikt, wat er nog moet gebeuren en wat er beter kan.”

Bekijk de volledige begroting en infographic op www.voorschoten.nl/

 
Back To Top