Voorschoten - In de raadsvergadering van 1 oktober is de coalitie van CDA, VVD en ONS Voorschoten akkoord gegaan met het voorstel van het College om de milieuambities te verlagen. De voltallige oppositie stemde tegen.

Het Milieubeleidsplan werd in 2011 aangenomen op voorstel van het College van VVD en ONS. Het voorstel werd destijds niet door alle partijen gesteund, omdat veel partijen het plan niet ambitieus genoeg vonden. Toch is het College er zelfs niet in geslaagd deze ambities waar te maken, moeten zij nu concluderen.

Een motie van GroenLinks en D66 om met een concreet actieplan te komen voor 2016 kon niet op een meerderheid rekenen.

 
Back To Top