De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Directeur Hoogvliet Beheer BV Cor Jan Schreuder en wethouder Inge Nieuwenhuizen bezegelen hun afspraak met een handdruk. Foto | gemeente Voorschoten

Voorschoten - Binnenkort start de aanleg van het tweede deel van de rondrijroute in de Dobbewijk. Op 15 september hebben beide grondeigenaren, de gemeente Voorschoten en Hoogvliet Beheer BV, overeenstemming bereikt over onder meer de financiën en de uitvoering van de weg op het Voorschotens bedrijventerrein. Dat meldt de gemeente.

Lees verder...

Voorschoten - Het college van Burgemeester en Wethouders van Voorschoten roept het ministerie van Infrastructuur en Milieu op een geluidsscherm of –wal aan te brengen aan de westzijde van de A4 Vlietland-N14, wanneer deze verbreed wordt. Het college heeft daarom een zienswijze ingediend op de plannen voor de verbreding. De plannen van het ministerie lagen in de afgelopen weken ter inzage.

Lees verder...

Voorschoten - “GroenLinks sprong verheugd op toen de fractie de uitwerking van het coalitieprogramma van VVD, ONS en CDA las. Voorschoten streeft op termijn naar CO2-neutraliteit, dus niet bijdragen aan klimaatverandering, en zet al snel grote stappen”, schrijft fractievoorzitter GroenLinks Monique Lamers. Maar het bleek anders.

Lees verder...

Voorschoten - De gemeente Voorschoten is tevreden dat de RijnlandRoute in Voorschoten als geboorde tunnel wordt aangelegd maar heeft nog wel wat verbeterpunten. Onder andere meer aandacht voor negatieve gevolgen op het gebied van geluid en lucht en een verdiepte aanleg van het knooppunt bij de A4. Een nieuwe zienswijze is bij de Provincie ingediend.

Lees verder...

Foto | gemeente Voorschoten

Voorschoten - Onder leiding van burgemeester Jeroen Staatsen zijn de nieuwe colleges van B&W uit de Leidse Regiogemeenten voor het eerst bijeengekomen. In Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten zijn inmiddels de coalitieakkoorden vastgesteld en de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Kasteel Duivenvoorde vormde de historische achtergrond voor deze eerste bestuurlijke kennismaking.

Lees verder...