De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - Tien gemeenten in de regio Haaglanden hebben een akkoord bereikt met de zorgaanbieders over de inkoop van de jeugdhulp voor 2015. Op maandag 3 november kwamen de partijen bij elkaar om de samenwerking rond de inkoop jeugdhulp te bevestigen. Alle kinderen die nu zorg krijgen, kunnen die volgend jaar ook krijgen. Daarnaast kan door samenwerking de jeugdhulp op een vernieuwde manier dichter bij huis worden geboden.

Lees verder...

Foto | voorschoten.nl

Voorschoten - Het huidige college heeft voor de komende vier jaar gekozen voor drie Buitengewone Opsporingsambtenaren. Deze gemeentelijke Inspecteurs Openbare Ruimte zijn door Justitie uitgerust met zogeheten buitengewone opsporingsbevoegdheid. Dit betekent dat zij proces-verbaal kunnen opmaken waarna strafvervolging via het parket van de Officier van Justitie wordt ingezet.

Lees verder...

Voorschoten – Afgelopen week werd in het provinciehuis in Den Haag de Rijnlandroute versie zoveel gepresenteerd. Waar het op neer komt is dat er met wat ingezonden in(aan)passingen de provincie hier en daar meebuigt om de weg aantrekkelijker te maken.

Lees verder...

Voorschoten - De gemeente Voorschoten wacht het onderzoek dat de FIOD instelt naar onregelmatigheden bij een aantal bouwprojecten van de Stichting Panta Rhei, even af. In Voorschoten is het nieuwe pand van basisschool De Regenboog door de stichting gebouwd en heeft de verbouwing van De Emmaus basisschool geregeld. Dat meldt het Voorschotense college in een brief aan de raad.

Lees verder...

Leiden –  De Lammebrug wordt in de nieuwe plannen voor de RijnlandRoute 70 centimeter verhoogd. Daardoor hoeft de brug minder vaak open. Het is maar een van de wijzigingen die in het nieuwe inpassingsplan Rijnlandroute zijn opgenomen. In december neemt Provinciale Staten een besluit.

Lees verder...

Vlnr gemeentesecretaris Marc van der Veer, burgemeester Staatsen, wethouders Beimer en Nieuwenhuizen. Wethouder Bremer was verhinderd.

Voorschoten – De begroting 2015-2018 is klaar. Eerst maar het goede nieuws: de lasten voor de inwoners blijven gelijk. Maar daar is ook alles mee gezegd want er wordt flink bezuinigd om de zorgtaken die alle gemeenten per 1 januari 2015 krijgen, te financieren. De broekriem wordt aangehaald en daarnaast waart ook nog het spook van preventief toezicht door de Provincie door het gemeentehuis.

Lees verder...

Voorschoten - In november 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de projectaanpak van het project Duivenvoordecorridor. Voor de uitwerking van het gebied Roosenhorst zijn de volgende kaders meegegeven aan het college; een maximum bebouwd oppervlak van 4.000 m2 en de ontwikkeling moet niet alleen gericht zijn op woningbouw. Ook de mogelijkheden en kracht van het hele gebied dienen in ogenschouw te worden genomen. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Lees verder...