Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten – De Toekomstvisie, Vlietwijk, de Taskforce, Rijnlandroute, allemaal projecten waarbij inwoners samen met de gemeente plannen maakten en het proces voerden. Het werd een succes en dat smaakt in Voorschoten naar meer want het college wil het overleg met inwoners uitbreiden. Daarom werd het advies ‘Samenspraak en Inspraak’ opgesteld. Vanavond spreekt de Commissie Burger en Bestuur hierover.

Lees verder...

Praten met het college. Bewoners van Adegeest waren vanmiddag uitgenodigd maar de opkomst was verrassend laag. "We zijn over het algemeen best tevreden hier", legde een bewoner uit.

Voorschoten – Een kleine tien bewoners van de wijk Adegeest waren vanmiddag naar de voormalige supermarkt aan de Van Beethovenlaan gekomen voor een gesprek met het college over de wijk. Allemaal hadden ze vragen maar één stond bij iedereen bovenaan: wanneer wordt er iets gedaan aan de leegstand van de supermarkt.

Lees verder...

Voorschoten - De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland heeft haar verzoek aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om de aanleg van de RijnlandRoute door de polders ten zuiden van Leiden op te schorten ingetrokken. Dit naar aanleiding van het besluit van Rijk en Provincie dat de aanleg van de Rijnlandroute dit jaar niet begint.

Lees verder...

Voorschoten – “Voordeel is dat we redelijk snel klaar waren met tellen maar het nadeel is dat elk formulier nu twee keer door je handen gaat”, zegt Walraven Koster. Samen met zo'n 20 anderen is hij vandaag in het gemeentehuis aan het tellen. Gisteren werd in 25 gemeenten een pilot gehouden met een nieuwe manier van stemmen tellen. Voorschoten was er één van.

Lees verder...

Voorschoten - Al jaren vragen de bewoners van de Nassauwijk om verkeersremmende maatregelen om het sluipverkeer door de wijk aan te pakken. Zo wil men onder andere de Prins Bernhardlaan afsluiten. Maar het college is het daar niet mee eens. Het sluipverkeer in de wijk is aanvaardbaar, schrijft het college aan de raad.

Lees verder...

Voorschoten - Het plan voor het opknappen van het Knooppunt Wijngaardenlaan- Kon. Julianalaan is onverstandig, onveilig en Voorschoten onwaardig. Dat stellen D66, GroenLinks, SP en PvdA in een gezamenlijke verklaring. Na een lange raadsdiscussie werd het voorstel aangenomen door de stemmen van VVD, CDA en ONS. Onbegrijpelijk, vindt de gezamenlijke oppositie.

Lees verder...

Voorschoten – Bij de Voorschotense scholen van Panta Rhei is geen sprake geweest van bouwfraude. Dat meldde wethouder Bremer vanavond in de gemeenteraad. Ook de financiële situatie van De Regenboog en de Emmaus is helemaal op orde. “Er zijn dus geen problemen”, aldus de wethouder. Dat heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van Panta Rhei haar bevestigd.

Lees verder...

 Vlnr Wethouder Bremer (Vs), gemeentesecretaris Atsma (Ws), wethouder Verschoor Ws), burgemeester Staatsen (Vs), burgemeester Hoekema (Ws), gemeentesecretaris Van der Veer (Vs), wethouder Zweerts - De Jong (Ws), wethouder Maat (ws), wethouder Beimers (Vs), wethouder Doorn (Ws) , wethouder Nieuwenhuizen (Vs).

Voorschoten / Wassenaar - De voltallige colleges van beide gemeenten bezochten vorige week de Dobbewijk. Het is het eerste bezoek in een reeks waarbij de colleges nader kennis kunnen maken met lopende projecten in beide gemeenten.

Lees verder...