Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - Onder het motto: vertrouwen in mensen, verbinden van krachten werkt het college aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Want iedereen in Voorschoten doet mee. Uit eigen kracht en verbondenheid.  Ook wanneer er sprake is van ziekte of beperking. Dat is de essentie van de participatiesamenleving, aldus het Voorschotense college in een persbericht.

Lees verder...

Voorschoten – Is er  nou wel of niet een financieel probleem in Voorschoten? De leden van de raadscommissie Burger en Bestuur waren donderdagavond volkomen verrast toen wethouder Beimers vertelde dat de onlangs uitgevoerde stresstest op basis van oude cijfers is uitgevoerd. “In de begroting valt het allemaal nog wel mee.”

Lees verder...

Voorschoten – De nieuwbouw van Het Kompas en De Vink vertoont al een tijdje gebreken. Herstel gaat € 280.000,- kosten. Daarnaast zijn alle scholen in Nederland sinds begin dit jaar verplicht om zelf onderhoud aan de buitenruimte te bekostigen en dat kost in Voorschoten nog eens € 316.000. Bij elkaar een ruim een half miljoen en daar viel de Raadscommissie Mens en Samenleving donderdagavond over alhoewel geconstateerd werd dat ‘we eigenlijk geen keus hebben’.

Lees verder...

Voorschoten - Voor jongeren in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar die al een tijd op zoek zijn naar werk, start binnenkort het traject ‘Route aan de Slag’. Het traject is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar met een opleiding tot en met MBO 4, die in een van de drie gemeentes wonen én geen uitkering en werk hebben.

Lees verder...

Vorig jaar al protesteerden omwonenden tegen de uitbreiding van het parkeerterrein bij het station. Foto | Archief Voorschotenonline

Voorschoten – De vergunning voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het station is afgegeven. Tegen de wens van de omwonenden in wordt het parkeerterrein naar de zuidkant uitgebreid maar het verhaal is nog niet klaar want heeft de Provincie wel de juiste informatie gekregen? Omwonenden gingen op zoek uit.

Lees verder...

Voorschoten – Er is in de gemeente Voorschoten geen opvang voor vluchtelingen. Volgens de gemeente is er gewoonweg geen plaats. Dat blijkt uit het antwoord van het college op vragen van GroenLinks. Juist vandaag is er vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brief aan alle gemeenten uitgegaan om mee te werken aan de opvang van asielzoekers.

Lees verder...

Voorschoten – In de media wordt gemeld dat het kabinet gemeenten heeft opgeroepen extra huizen en bedden beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. GroenLinks vraagt zich af hoeveel ruimte er in Voorschoten is en heeft het college vragen gesteld.

Lees verder...

Voorschoten - De gemeenteraad van Voorschoten heeft een nieuwe website: www.voorschoten.nl/gemeenteraadvoorschoten.  Met het onderbrengen van de gemeenteraadspagina’s op de gemeentelijke website is alle informatie over de gemeente Voorschoten én de gemeenteraad voortaan op één plek vinden.

Lees verder...

Voorschoten - Het Voorschotense college heeft de Economische Visie 2015-2018 ter inzage gelegd. Tot 9 september kunnen inwoners hun mening over de visie geven. In het document wordt het economisch beleid voor de komende jaren uiteengezet. Het versterken van de lokale economie is het hoofddoel. Op 4 september presenteerde de gemeente de plannen.

Lees verder...