De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Wat vinden de inwoners van Voorschoten van hun gemeente? Wat gaat goed en wat kan beter? Dat onderzoekt de gemeente in de burgerpeiling die de komende weken plaatsvindt. Naast inwoners krijgen ondernemers de ondernemerspeiling voorgelegd.  De burgerpeiling en de ondernemerspeiling zijn initiatieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om tussen gemeenten te kunnen vergelijken. 

Lees verder...

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen.

Lees verder...

Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft op dinsdag 21 juli het definitief ontwerp van de Leidseweg noord deel zuid vastgesteld. Het doel van dit definitief ontwerp is om de Leidseweg toekomstbestendig her in te richten. Dit definitief ontwerp is samen met de bewoners en ondernemers van de Leidseweg noord deel zuid tot stand gekomen. Het definitieve ontwerp voorziet in een goed functionerend, aantrekkelijk en duurzame inrichting van de Leidseweg noord deel zuid.

Lees verder...

Het college van Zoetermeer vraagt namens gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Voorschoten, Wassenaar en Westland aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voorbereidingen te treffen om alle lopende gesprekken tussen het Rijk en de VNG te staken, als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoet komt. Ook vragen de gemeenten de VNG het scenario voor te bereiden waarin gemeenten een deel van de nieuwe taken in het sociaal domein teruggeeft aan het Rijk. Aanleiding is de recente houding van het kabinet rond de financiële positie van gemeenten. 

Lees verder...

Vandaag vergadert de gemeenteraad Voorschoten over de kadernota 2021. In de kadernota geeft de raad kaders mee voor het beleid dat in 2021 uitgevoerd moet worden. De raad kan aangeven op welke terreinen minder of meer uitgegeven moet worden en het college opdragen dit verder uit te werken in de begroting. Hieronder vindt u informatie over de algemene beschouwingen die worden uitgesproken door de fractievoorzitters van de politieke partijen.

Lees verder...

Iedereen is weer welkom in de bibliotheek om te komen lezen, werken of studeren en zaken te regelen op de publiekscomputers. Natuurlijk gaat dit wel nog gepaard met de nodige regels. Interim burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Paul de Bruijn gingen op bezoek om te horen hoe het de bibliotheek, haar medewerkers en vrijwilligers is vergaan de afgelopen tijd.

Lees verder...

Het helpt om over zelfmoord te praten en het helpt dus ook om er naar te vragen. Het liefst zo snel mogelijk, voordat iemand het gevoel heeft helemaal klem te zitten. Dat betekent signalen van stress, kwetsbaarheid en wanhoop leren herkennen, leren om dat bespreekbaar te maken en leren om op de juiste manier naar de juiste plek door te verwijzen als dat nodig is. Op 6 juli presenteren de gemeenten hun aanpak om zelfmoord te voorkomen aan 113 Zelfmoordpreventie.

Lees verder...

Om beter aan te sluiten bij de lokale ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, hebben de twee colleges besloten om de gemeentespecifieke taken onder te brengen bij de gemeenten en de reguliere taken bij de WODV als goed functionerende ondersteunende serviceorganisatie. We kijken terug op zeven succesvolle jaren waarin veel goede resultaten zijn geboekt: door de samenwerking is voor een aantal taken goede kwaliteit, continuïteit en lagere kosten bereikt.

Lees verder...