De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Sinds maandag zijn de deuren van Voorschoten Voor Elkaar weer geopend voor een paar medewerkers en bezoekers. Voorschoten Voor Elkaar is inmiddels verhuisd naar de Zwaluwweg en, net als alle organisaties, heeft zij te maken met de coronaregels. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Paul de Bruijn gingen kijken hoe het hen vergaat in deze ongewone tijd.

Lees verder...

CDA Midden-Delfland maakt vandaag bekend dat Frank ten Have de opvolger wordt van Hans Horlings. Wethouder Horlings is recent overleden als gevolg van het Coronavirus. Daar waar het verdriet over het overlijden van Hans Horlings nog steeds voelbaar is, is het goed dat ten Have de vacante post van wethouder in gaat vullen. Continuïteit in het bestuur van Midden-Delfland is immers juist in deze moeilijke tijd belangrijk.

Lees verder...

De inspraakperiode voor de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 is met drie weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 21 mei 2020 reageren op de regionale strategie. Die beschrijft hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder...

Voorschotenaren hechten waarde aan schone lucht, zijn voor duurzame manieren van vervoer en willen meer groen in hun gemeente. Zij zijn positief over maatregelen om de leefomgeving te verbeteren, de mate van steun verschilt wel per maatregel. Velen willen ook hun steentje bijdragen, maar de bereidheid hiervoor verschilt per maatregel. Dit blijkt uit de online flitspeiling over het milieu in Voorschoten die in februari is gehouden.

Lees verder...

Vanaf zaterdag 11 april is het Klein Chemisch Afval op het MOC terrein aan de Koninklijke Marinelaan 21 in Voorschoten op de zaterdagen gesloten. Dit vanwege het afgenomen aantal bezoekers. En om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Klein Chemisch Afval blijft wel op de woensdagen geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. 

De raadsvergadering die op 2 april niet doorging, vindt alsnog plaats op 15 april om 20.00 uur. Op de agenda van deze vergadering staat de benoeming van een wethouder. Omdat de vergadering online plaatsvindt en stemming over de benoeming van wethouders schriftelijk en geheim moet gebeuren, wordt de vergadering op 16 april om 19.30 uur online voortgezet.

Lees verder...

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....