Voorschoten - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, heeft laten weten dat waarnemend burgemeester Aptroot in januari 2018 zijn functie neerlegt als waarnemend burgemeester in Wassenaar. De commissaris van de Koning nodigt binnen afzienbare tijd de fractievoorzitters van de Wassenaarse gemeenteraad uit voor een gesprek over het vervolg en de benoeming van een nieuwe waarnemend burgemeester.

Lees verder...

Noortveer ligt in de Duivenvoordecorridor, het buitengebied van Voorschoten. In de loop van de jaren was hier een verrommeld beeld ontstaan. Dat kwam omdat percelen vol stonden met kassen die het zicht belemmerden. Het gebied nodigde niet uit om er een ommetje te maken en recreatieve voorzieningen waren beperkt.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden brie) De werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan heeft een brief ontvangen die het College aan de Raad heeft gestuurd op 17 oktober j.l. De aanleiding van de brief van het College was de vraag van de heer Maassen om de Raad te informeren naar aanleiding van vragen die werden gesteld door de Werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan:

Lees verder...

Voorschoten - (persbericht gemeente) Voorschoten heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en Starrenburg, een vernieuwd dorpscentrum, het verplaatsen van glastuinbouw, een ondergrondse Rijnlandroute, vernieuwing van riolering, de zorg voor onze ouderen en voor onze jeugd. Het effect zien we terug in de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten. Er heeft echter aan het doen van deze investeringen wel een prijskaartje gehangen waardoor inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht zijn.
Lees verder...

Voorschoten - Samen met de uitvoerder legt wethouder Hans Rasch (projectwethouder Vlietwijk) de laatste rioolpijp in de grond. Hiermee wordt een belangrijke fase in het project Vlietwijk Voorop! ten behoeve van 1700 Voorschotense huishoudens afgerond namelijk de vervanging van het rioolstelsel door circa 10 kilometer nieuwe buizen.

Lees verder...

Voorschoten - De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad van Voorschoten een onderzoek gedaan naar de verslechtering van de financiën van de gemeente in de afgelopen 15 jaar. Het rapport ‘Veel ambities, weinig aandacht voor financiën’ is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie concludeert dat er in deze periode sprake was van onvoldoende inzicht in en overzicht van de financiële situatie van de gemeente Voorschoten om adequaat te kunnen bijsturen.

Lees verder...

Voorschoten - Heeft u vragen of een onderwerp wat u met de burgemeester of wethouder persoonlijk wilt bespreken? Kom dan naar het collegespreekuur! Zaterdag 16 september  van 11.00 uur tot en met 12.00 uur is het voltallige college van burgemeester en wethouders aanwezig in het clubhuis van hockeyclub Forescate. Weddeloop 1. 

Lees verder...

Voorschoten - Als nieuwe wethouder van het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Voorschoten heeft Hans Rasch de verantwoordelijkheid voor verschillende portefeuilles waaronder die van de openbare ruimte, groen en onderhoud. Voor hem daarom tijd om zich in een oranje hesje te steken en grote bouwhandschoenen aan te trekken en een dagronde mee te gaan op de vuilniswagen.

Lees verder...

Voorschoten Online draait mede door veel dank aan onze donateurs en adverteerders.
Ook doneren of adverteren?