De onderhandelingen over het vormen van een nieuw gemeentebestuur in Voorschoten zijn nu echt begonnen. Dat melden de onderhandelaars van VVD, GroenLinks en D66. Onder leiding van formateur Pieter Heiliegers, burgemeester van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en waarnemend burgemeester van gemeente Uithoorn, zijn de gesprekken afgelopen weekend voortvarend van start gegaan.

Lees verder...

Op vrijdagochtend 30 maart hebben informateurs Ewald van Vliet en Marijke Kleijweg met alle politieke partijen gezamenlijk gesproken. In dit gesprek hebben zij hun bevindingen uit de gesprekken van 24 maart teruggekoppeld en hebben zij hun analyse van de tien belangrijkste speerpunten, die de partijen hadden ingeleverd, gedeeld.

Lees verder...

Op zaterdag 24 maart hebben informateurs Ewald van Vliet en Marijke Kleijweg gesproken met alle politieke partijen. Onderwerpen van gesprek waren de duiding van de verkiezingsuitslag en de mogelijkheden en condities om te komen tot een raads- en/of coalitieprogramma. Aan de partijen is gevraagd de tien belangrijkste inhoudelijke speerpunten uit hun verkiezingsprogramma’s, die zij graag terug willen zien in een raads- of coalitieprogramma, bij de informateurs aan te leveren.

Lees verder...

Vanochtend kwamen de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen in Voorschoten bijeen om afspraken te maken over het proces om te komen tot een akkoord voor de komende vier jaren. Op voorstel van VVD en GroenLinks zullen twee informateurs dit proces begeleiden: Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs en oud burgemeester Lansingerland en Marijke Kleijweg, eigenaar Bureau Kleijweg en oud wethouder Voorschoten.

Lees verder...

Nog 7 nachtjes te gaan en de Voorschotenaar mag weer gaan stemmen op de partij van hun keuze. Maar gaan de Voorschotenaren nog wel stemmen de komende week? De gemeentelijke politiek doet hun best om via sociale media en persoonlijk in het dorp aandacht te trekken en te krijgen voor hun verkiezingspunten. Ik volg het allemaal een beetje op de achtergrond en als je ook maar iets doet wat de gemeentelijke partijen niet bevalt krijg je gelijk een stempel op je naam gedrukt. Opeens ben ik een actieve politieke sympathisant binnen de gemeente terwijl ik mijn hele leven toch echt op rood heb gestemd.

Lees verder...

Vorige week kwam het CBS met de begrote opbrengsten voor Nederlandse gemeenten in 2018. Het aantal gemeenten dat de ‘blaftaks’ heft wordt per jaar minder, maar wordt de hondenbelasting ook minder in de gemeenten die nog wel heffen?

Voorschoten is één van de gemeenten met een flinke verhoging qua heffing in 2018. Het bedrag is verhoogd van 54.44 naar 83.52 per jaar.

Lees verder...

Op maandag 12 maart vond de netwerkavond “Jong geleerd, groen gedaan!” plaats op de Kinderboerderij in Voorschoten. De lokale afdelingen van GroenLinks en de VVD organiseerden de avond in samenwerking met de Ontdektuin Voorschoten, met het doel een brug te slaan tussen natuur- en milieuorganisaties enerzijds en educatie anderzijds. De insteek was vooral om van elkaar te leren, geïnspireerd te raken en mogelijkheden tot praktische samenwerking te ontdekken.

Lees verder...

Op donderdag 7 maart, aan het begin van het met meer dan 200 personen drukbezochte lijsttrekkersdebat, stelde discussieleider en voorzitter van de organiserende Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) Frank ten Have, de intrigerende vraag wie ‘in’ is voor een wethouderfunctie. Dat bleken alleen Nanning Mol (VVD) en René Zoetemelk (CDA) te zijn. De vijf andere kopstukken gaven aan na verkiezing in de gemeenteraad te willen blijven en konden ook geen andere kandidaat-wethouder namens hun partij noemen. Wie het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente, het college van B&W, gaan vormen, zal dus ook na de verkiezingen op 21 maart voorlopig nog wel even in nevelen gehuld blijven.

Lees verder...