De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit in de Duivenvoordecorridor. Grootschalige glastuinbouw maakte plaats voor een open landschap. In de raadsvergadering van 15 november stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Noortveer, het gebied gelegen ten zuiden van de Kniplaan.

Lees verder...

Het gemeentebestuur van Wassenaar maakt zich hard voor een zelfstandige gemeente in de regio en een kwalitatief goed bestuur. Dit is wat de Wassenaarders van hun gemeentebestuur mogen verwachten. Raads-, commissie- en collegeleden hebben in de afgelopen maanden een document opgesteld, waarin het gemeentebestuur aangeeft hoe zij de positie van Wassenaar in de regio ziet en welke maatregelen zij heeft genomen, neemt en zal nemen om ook naar de toekomst toe de zelfstandige positie van Wassenaar in de regio waar te maken.

Lees verder...

ambitie levert grote uitdagingen op. De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële middelen zijn wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. De begroting 2019 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken.

Lees verder...

Op woensdag 5 september 2018 zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dit is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Concreet wordt de regering gevraagd het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Door hier statiegeld op te heffen, neemt de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk af. Flesjes en blikjes kunnen goed gerecycled worden. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en minder afvalverbranding.

Lees verder...

Sinds enige tijd kunnen inwoners van Voorschoten gratis afvalzakken ophalen bij de supermarkten, het Uitvoerend bedrijf van de gemeente en bij het gemeentehuis. Deze zakken waren bedoeld voor het inzamelen van plastic afval, maar blijken in de praktijk vooral voor andere doeleinden gebruikt te worden. Daar is de gemeente ontzettend veel geld aan kwijt. Er worden grote aantallen zakken afgenomen, maar dit is niet terug te zien in wat er weer aan plastic wordt ingezameld. De gemeente stopt daarom met het gratis verstrekken van de zakken op de verschillende locaties.

Lees verder...

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Dat betekent vaak veel extra kosten. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat een hele opgave. De gemeente heeft voor de kinderen uit deze gezinnen het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van dit pakket. Deze uitbreiding is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten ontwikkelt dit jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren. Graag horen we van u wat voor u belangrijke thema’s zijn bij dit onderwerp. Daarvoor bent u op woensdag 20 juni van harte welkom tijdens een thema-avond over Veiligheid in Voorschoten. Deze avond horen we graag welke veiligheidsproblematiek u als inwoner ervaart en is er een presentatie over ondermijnende criminaliteit. Een thema dat steeds meer actueel is.

Lees verder...

Voorschoten krijgt een nieuw college van VVD, GroenLinks en D66. Op 6 juni ondertekenden fractievoorzitters Sjoerd van den Dool (VVD), Johan van Rixtel (GroenLinks) en Adriaan Andringa (D66) het coalitieakkoord ‘Duurzaam vooruitstrevend: samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten.’ Beoogde wethouders zijn Nanning Mol (VVD), Monique Lamers (GroenLinks) en Marcel Cramwinckel (D66).

Lees verder...

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....