De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De gemeente Voorschoten heeft vragen ontvangen van inwoners over het vervangen van de grijze minicontainers bij de laagbouw woningen. De oude grijze containers worden vervangen door nieuwe containers die voorzien zijn van een chipsysteem. Inwoners maken zich met name zorgen over hun privacy en vragen zich af of het chippen van de containers leidt tot het invoeren van een betalingssysteem per kilogram of per lediging.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten gaat het aantal woningen uitbreiden, onder andere voor jongeren. Ook wil de gemeente levensloopbestendig bouwen stimuleren. De gemeente gaat dat duurzaam doen. De balans tussen een groene inrichting en woningen staat daarbij voorop. Uitgangspunt is een energieneutrale woningvoorraad in 2030. Dat staat in de ‘Actualisatie Woonvisie 2019 – 2022’, die het college onlangs heeft vastgesteld.

Lees verder...

Binnen enkele weken worden alle grijze minicontainer in Voorschoten vervangen door een nieuw, duurzaam vervaardigd exemplaar met chip. De oude containers voor restafval worden daarna ingenomen. De bewoners van de laagbouw die een minicontainer hebben, krijgen hierover binnenkort een brief in de bus. Hierin staat de procedure beschreven voor het afleveren van de nieuwe container en het innemen van de oude container voor restafval door de gemeente.

Lees verder...

Op uitnodiging van de gemeente Voorschoten hebben de voltallige colleges van burgemeester en wethouders van Voorschoten en Leiden een werkbezoek gebracht aan de senior school van The  British school of the Netherlands. Beide delegaties kwamen op de fiets waar zij door de school zijn rondgeleid door headteacher Paul Topping en Community Manager Ian Laycock.

Lees verder...

Vanochtend opende burgemeester Pauline Bouvy de eerste les van Democracity in de raadszaal van het gemeentehuis. Met het educatieve doe-programma van Prodemos Democracity zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hun eerste stappen in het gemeentehuis en maken ze kennis met democratische besluitvorming.

Lees verder...

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen van Rijnland en Delfland, en op donderdag 23 mei 2019 de verkiezing voor het Europees Parlement. Al jaren kunnen we rekenen op een vaste groep die zich beschikbaar stelt tijdens de verkiezingen, we zijn echter op zoek naar nieuwe leden.

Lees verder...