ambitie levert grote uitdagingen op. De begroting van Voorschoten is tot en met het jaar 2022 structureel sluitend. Onze financiële middelen zijn wel beperkt waardoor we voor de uitvoering van de ambities in het coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend genoodzaakt zijn om anders te denken en creatieve keuzes te maken. De begroting 2019 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken.

Lees verder...

Op woensdag 5 september 2018 zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Dit is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Concreet wordt de regering gevraagd het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Door hier statiegeld op te heffen, neemt de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk af. Flesjes en blikjes kunnen goed gerecycled worden. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en minder afvalverbranding.

Lees verder...

Sinds enige tijd kunnen inwoners van Voorschoten gratis afvalzakken ophalen bij de supermarkten, het Uitvoerend bedrijf van de gemeente en bij het gemeentehuis. Deze zakken waren bedoeld voor het inzamelen van plastic afval, maar blijken in de praktijk vooral voor andere doeleinden gebruikt te worden. Daar is de gemeente ontzettend veel geld aan kwijt. Er worden grote aantallen zakken afgenomen, maar dit is niet terug te zien in wat er weer aan plastic wordt ingezameld. De gemeente stopt daarom met het gratis verstrekken van de zakken op de verschillende locaties.

Lees verder...

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Dat betekent vaak veel extra kosten. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat een hele opgave. De gemeente heeft voor de kinderen uit deze gezinnen het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van dit pakket. Deze uitbreiding is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten ontwikkelt dit jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren. Graag horen we van u wat voor u belangrijke thema’s zijn bij dit onderwerp. Daarvoor bent u op woensdag 20 juni van harte welkom tijdens een thema-avond over Veiligheid in Voorschoten. Deze avond horen we graag welke veiligheidsproblematiek u als inwoner ervaart en is er een presentatie over ondermijnende criminaliteit. Een thema dat steeds meer actueel is.

Lees verder...

Voorschoten krijgt een nieuw college van VVD, GroenLinks en D66. Op 6 juni ondertekenden fractievoorzitters Sjoerd van den Dool (VVD), Johan van Rixtel (GroenLinks) en Adriaan Andringa (D66) het coalitieakkoord ‘Duurzaam vooruitstrevend: samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten.’ Beoogde wethouders zijn Nanning Mol (VVD), Monique Lamers (GroenLinks) en Marcel Cramwinckel (D66).

Lees verder...

Tot en met 6 mei konden inwoners van Voorschoten ideeën inleveren voor de formatie. Meer dan 80 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties hebben op deze oproep gereageerd. Sommigen kwam zelfs met meerdere ideeën, waardoor de onderhandelende partijen bijna 100 suggesties binnenkregen. De partijen bedanken alle inwoners en organisaties die een idee hebben ingeleverd.

Lees verder...

De onderhandelingen voor het vormen van een nieuw bestuur van Voorschoten verlopen in goede sfeer. Dat laten de onderhandelaars van VVD, GroenLinks en D66 weten. In goede harmonie zijn werkafspraken gemaakt voor de onderhandelingen van de volgende weken. De raadsleden van VVD, GroenLinks en D66 buigen zich in werkgroepen over hun ambities voor Voorschoten. Ook bespreken ze grote thema’s met elkaar, zoals de bestuurlijke toekomst en de gemeentelijke financiën.

Lees verder...