De eerste editie van de online enquête “De Stem van Voorschoten” is door ruim 400 mensen ingevuld. Daarvan woont de helft al langer dan 20 jaar in Voorschoten, de meeste in Noord-Hofland en Vlietwijk. Het groen en het karakter van de buurt worden bij uitstek als positief ervaren. Het minst blij zijn mensen met de verkeerssituatie, in vrijwel alle wijken en ongeacht hoe lang mensen hier al wonen. Alleen in de Vlietwijk wordt dit niet echt als een issue gezien. In de Krimwijk zijn naast het verkeer ook de voorzieningen een knelpunt, in Starrenburg het groen.

Politiek
Van de deelnemers is een klein deel actief bezig dingen te verbeteren in de wijk. De helft van de mensen is wel bereid om te helpen als er iets moet gebeuren. Politiek wordt ‘een beetje’ gevolgd, slechts weinigen volgen het totaal niet, of juist op de voet. Driekwart van de mensen vindt dat de eigen stem totaal niet heeft uitgemaakt bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen of heeft helemaal niet gestemd. Nog geen kwart vindt de eigen stem goed besteed.

Afgewogen besluitvorming
Onze slotvraag, “Voorschoten moet echt gaan bouwen / oppassen dat het zijn karakter niet verliest / groen blijven” kende een lichte voorkeur voor het karakter van het dorp, maar de twee overige antwoorden bleven daar niet ver bij achter. Dat laat goed zien dat de politiek hier een afgewogen besluit moet nemen. Ga je massaal woningen neerzetten op het steeds schaarser wordende groen, dan gaat dat groen voor altijd verloren. Ga je de hoogte in, dan breek je met het karakter en de uitstraling van het dorp. En bouw je niet, dan heb je een probleem met starters én doorstromers op de woonmarkt.

Een meer uitgebreide analyse is te vinden op de website van de Alliantie Burgers Voorschoten. Vanaf 28 mei staat daar ook een nieuwe vragenlijst klaar, waarin we deze keer de verkeerssituatie in het dorp nader onder de loep nemen. Meedoen is simpel: ga naar de website en vul de vragen in. Het adres: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html
 
Back To Top