Zaterdag 20 februari maakten vrijwilligers van Voorschoten voor de Bijen en buurtbewoners een gedeelte van het schoolplein van de voormalige Vlietschool tegelvrij.

Daarna werd de zanderige grond ingezaaid met een zaadmengsel voor bijen ingezaaid. Op deze manier hoopt de club het laatste jaar van het verlaten schoolgebouw dat hierna wordt gesloopt, te benutten voor de wilde bijen en hommels. Rondom langs de hekken werden zonnebloemen ingezaaid, zodat de buurt hopelijk ook van de bloemen kan genieten en ook langs de voorzijde van de school zijn bloemen gezaaid.

Het schoolcomplex is aangekocht door de firma Nierman die akkoord was gegaan met het ludieke zaaiplan en zelfs het zaaigoed sponsorde. De bijenbeschermers hopen nu op een zonnig seizoen voor deze eenjarige bijenoase. Al is het een druppel op een gloeiende plaat, ieder jaar telt om de bijen en andere insecten te helpen in hun voortbestaan.
 
Back To Top